Ивент Плюс БГ ЕООД, в партньорство със специалност „Туризъм“ при Стопански факултет на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, подготвя специализирано издание, чиято основна цел е популяризирането на събитийния туризъм в България – Events Guide.

 

🎯 Целта е дестинациите в България, както и страната като цяло да станат разпознаваеми  за

практикуване на събитиен туризъм 🎯

 

Изданието съдържа синтезирана специализирана информация във вид на статии, разработени на базата на научно-изследователска методология и представящи възможностите, които предлага България за провеждане на събития от различен тип.

Events Guide е двуезично издание – на български и английски език. Приоритетно се разработва дигитален вариант на изданието.

Events Guide ще бъде позиционирано в платформата www.eventplus.bg. Платформата функционира повече от четири години, като основната и функция е да обединява местата за събития в страната и да прави бърза и лесна връзка между организатори и местата за събития (хотели, ресторанти, зали и т.н.)

Изданието ще бъде готово в началото на следващата година; ще се разпространява и популяризира посредством участия в диверсифициран набор от специализирани събития с туристическа насоченост, чрез редица дигитални канали, както и чрез партньорите на начинанието.

 

събития в България

 

Идейният проект се развива с подкрепата на Министерство на туризма и др. браншови организации.

 

Министерство на туризма          invest-sofia          български туристически съюз

 

Великотърновски университет     Бъдеще за туризма

Българска асоциация за управление на хора            

 

Events Guide успя да впечатли журито на провелия се за седма поредна година конкурс b2b Media Awards 2021 и спечели призово място в категорията „Бизнес проект на годината“.

 

b2b Media Awards 2021

 

➡ Възможност за изяви в предстоящото издание са предвидени и за доставчици на услуги за събитийния бизнес. В това число хотели, специализирани конферентни зали и центрове, други типове заведения с възможности за партниране при организиране на събитие и др.  

Тези, които смятат, че продуктът или услугата им заслужават специално внимание, ще бъдат консултирани относно неговото акцентирано присъствие в изданието.

Процент от сумата, постъпила от всички разширени участия, се заделя за формиране на стипендия на изявен студенти по туризъм, с принос при реализацията на проекта.

С участието на бизнесите в EVENTS GUIDE се дава възможност предприемачите да работят със студенти от специалността. По своя инициатива те могат да включват обучаемите в още бизнес начинания, да инициират стажантски програми, да гостуват като лектори и говорят по подбрани от тях теми и пр. По този начин предприемачите биха могли да имат пряк достъп и до свои бъдещи кадри.

Общините и техните представители на територията на страната могат да станат активни партньори  в изграждане съдържанието на EVENTS GUIDE.  Ежегодно те създават културните календари на дестинациите. Екипът на EVENTS GUIDE с нетърпение очаква да се присъединят към процеса по създаване на изданието. Българските общини са истинските посланици на културата на туристическите места!

 

Повече за идеята и целите на изданието ще научите от разговора на управителя Ралица Иванова и д-р Надежда Костадинова (инициатори на EVENTS GUIDE) пред Радио София