EVENTS GUIDE е най-новият  идеен проект на Event Plus BG, който стартира през пролетта тази година. Изданието ще даде акцент на обектите, налични в България, предоставящи условия за организиране на различен тип събития. Целта е дестинациите в България, както и страната като цяло да станат разпознаваеми за практикуване на събитиен туризъм.

Инициативата скоро ще постави финала на своя първи етап – събиране на данни за хотелите, ресторантите, конферентните центрове и съоръжения и др. обекти, в които провеждането на различни прояви е не само възможно, но с нужните удобства и комфорт.

Активно участие на този етап вземат студентски екипи, набиращи нужната информация и осъществяващи контакт с представителите на местата за събития. Бъдещите специалисти в сектора не крият впечатленията си от работния процес. Те споделят, че хотелиерите рядко успяват да отговарят на поисканата информация с данни за местата за събития – капацитет (места и квадратура на залите и ресторантите), актуална категория на обекта, година на откриване/реновиране и др. Освен това са забелязали, че на официалните сайтове на изследваните обекти важна информация, от която всеки организатор на проява би имал съществена необходимост често е спестена – меню, допълнителни удобства за гостите, възможности за провеждане на проявите на открито, както и броя места в летни градини и открити пространства. Последното придоби особено важно значение след промените в търсенето, които ситуацията с Ковид повлия.

Собственикът и управител на фирмата – инициатор на изследването, Ралица Иванова, твърди, че дори и при ограниченото количество изнесена официална информация и ниско ефективната обратна връзка с представителите на местата за събития, вече се поставя начало на това събитийният туризъм в България да придобие собствен облик и стратегическа насоченост, бивайки дълго време в сянката на останалите приоритетни за страната нишови видове. „Силно се надяваме EVENTS GUIDE да даде сигнална светлина, включително и на национални ниво, че изграденото от българските предприемачи има качества и потенциал в сектора на събитийния туризъм. Важно за нас, също така е да обединим усилията си с бизнеси, организации и институции, за да представим богато на информация, качествено издание“. Именно затова в момента екипът е насочил вниманието си към осъществяване на активна комуникация с представители на общини, браншови организации и др. медийни изяви с цел по-широка популяризация на проекта. Търсят се възможности за ползотворни интегрирани партньорства.

 

Events Guide

 

Надежда Костадинова, преподавател в катедра „Туризъм“ при Великотърновски университет „Св. св Кирил и Методий“ и пряк отговорник на работните екипи студенти, споделя част от впечатленията си до момента след първоначалната обработка на събраната информация: „Условията за събитиен туризъм в България не бива да се подценяват. Прави впечатление, че особено в последните три години започва да се инвестира в конферентни центрове, които липсваха на нашия пазар. Предприемачите влагат в адекватно на времето си високотехнологично оборудване и среда. Макар и все още лесно преброими, добри примери съвсем не липсват. Често дадената категорийна символика на обектите е по-ниска за реалната стойност на продукта, който хотелиерите предлагат, например в дву- и тризвездни хотели са на разположение няколко конферентни зали и добро оборудване. Затова в нашето проучване категорията не е критерий. Критерий обаче се явява това доколко видими са тези места в онлайн пространството, за да ги идентифицираме и включим в проучването. Знаем, например, че има пространства, които не подлежат на насочена реклама и PR, бивайки стопанисвани и управлявани от общините, но с капацитетите и функциите си са изключително подходящи като присъствие в изследването. Има и други такива, които са част от хотелски комплекси, изключително функционални и удобни, но остават недостатъчно отличими за организаторите в контекста на предлагания цялостен хотелиерски продукт. Масово при изнесен леглови капацитет, не се изнася този на конферентните зали и ресторантите към хотелите, а това съотношение е изключително важно за професионалните организатори на събития. Също така, често срещано е хотел с претенции за „бизнес хотел“ да не описва възможните конфигурации на местата в пространставата си.“

 

Изследователската работа е подчинена на най-новото туристическо райониране на страната. Така в обсега на проучване попадат следните туристически райони: Бургаски черноморски, Варненски черноморски, Родопски, Рило-Пирински, ТР Долината на розите, Тракийски, Старопланински, Дунавски. Освен осемте райони са подбрани и осем града, определени като такива с висок потенциал за формиране на събитиен туристически продукт. Софийски туристически район на този етап не се разглежда, тъй като това е единственият район, с основна специализация делови/MICE туризъм, представляващ голям дял от събитийния. Това, обаче не изключва колабориране и включване на района и столицата в последващ вариант на EVENTS GUIDE.

 

⏳ Остава още съвсем малко време, което екипът на EVENTS GUIDE е определил за събирането на емпирични данни за обектите!

? Работещите по изданието очакват собственици и управители на обекти, подходящи за провеждане на събития за поне 30 и повече места, без значение от тяхната категория, да се свържат с тях за предоставяне на нужната информация. Връзката и набирането на данни стават бързо и лесно!

☝️ Тези, които смятат, че продуктът или услугата им  заслужават специално внимание, ще бъдат консултирани относно неговото акцентирано присъствие в изданието. Процент от сумата, постъпила от всички разширени участия, се заделя за сформиране на стипендия за изявен студенти по туризъм и спомага при реализацията на проекта.

 

Нека всички общини, НПО и браншови организации, бизнеси, както и онези, които виждат добавената стойност на EVENTS GUIDE за техните начинания, се свържат с екипа на изданието. Приветствани и обсъдени ще бъдат всички идеи за градивни партньорства.

Предстои да се напишат статиите за туристическите райони на страната и подбраните градове. Целта е изданието да бъде представено с пълноценна информация, предложена по иновативен и лесен за възприемане начин с висока полезност за формирането на националния събитиен туристически продукт.

 

С подкрепата на: 

 

 

 

 

Институционални партньори:

Писмо Министерство на туризма

 

Писмо Министерство на туризма          Българска асоциация за управление на хора

 

invest-sofia           български туристически съюз

 

Бъдеще за туризма

 

 

Медийни партньори: 

 

 

 

За допълнителна информация:

Контакт за участие и допълнителни въпроси: Ивент Плюс БГ ЕООД*

Ралица Иванова (Основател и управител)

Тел.: 0878 533 233; e-mail: info@eventplus.bg

 

Контакт за информация относно връзка със студенти от специалност „Туризъм“:

Надежда Костадинова (Ръководител студентски екипи)

Тел.: 0886 844 922; e-mail: vtu.tourism.projects@gmail.com

*https://eventplus.bg/ – първата специализирана платформа за България, която свързва хотелите и собствениците на зали, с организаторите на събития