Logo Events Guide

 

Станете част от мисията: България – топ дестинация за събитиен туризъм! 

 

Станете част от популяризирането на България като топ дестинация за събитиен туризъм! Включете се към инициативата на EventPlusBG, в партньорство със специалност „Туризъм“ при  Стопански факултет на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, която носи името Events Guide Bulgaria! (България ще има специализирано издание в полза на събитийния туризъм) 

 

Какво е събитиен туризъм ?

Събитийният е само един от многобройните типове туризъм. Нарича се събитиен, защото в неговата основа е създаването и осъществяването на събития от различен характер.

 

Каква е ролята на събитийния туризъм?

 • създаване на привлекателен имидж и образ на даден район;

 • привличане на нови туристи;

 • развитие в инфраструктурата на определено място;

 • икономически растеж на местна почва;

Event Guide Bulgaria е дигитално двуезично издание – на български и английски език, описващо и показващо възможности за събитиен туризъм в различни точки от страната. Позициониран в платформата на EventPlus.bg, Events Guide Bulgaria ще бъде под формата на статии, в които ще откриете информация за  различни градове и райони, предлагащи подходящи места за осъществяването на събития от различен характер. Всичко това ще бъде базирано на провеждана в момента научно-изследователска дейност, извършвана от студенти и преподаватели от катедра по туризъм към Великотърновски университет.

В изданието получавате подробна информация за конферентни зали, заведения за хранене и развлечения, зали за празнични събития,  специализирани конгресни центрове, хотели, места на открито за избрания от вас район, специфични за района особености и т.н.

Events Guide

Екипът на EventPlusBG, академичният състав и студенти от катедра Туризъм във Великотърновски университет, обединяват своите усилия за развитие на събитийния туризъм с цел:

 • развитие на събитийния туризъм на национално ниво;

 • актуална информация за състоянието на събитийния туризъм в България;

 • лесна и достъпна информация за целевата аудитория, запознаваща потребителя с всеки район;

 • възможност за съпоставка и правилен избор;

 • стажантски опит за студенти в сферата на събитийния туризъм, който среща студентите с реалната бизнес среда (планират се специални опознавателни турове за учащите).

 

Ако имате нужда от още информация разгледайте презентацията: Presentation_Events_Guide

 

Изберете как да участвате:

Ексклуивно предложение за партньори

Рекламни пакети

Спонсорски пакети

 

 

С подкрепата на: 

         

 

Институционални партньори

Писмо Министерство на туризма

 

Писмо Министерство на туризма   invest-sofia

 

 

 

 

 

 

 

Браншови партньори

български туристически съюз

 

Бъдеще за туризма

 

Асоциирани партньори

Българска асоциация за управление на хора        

 

 

Медийни партньори

 

              БНР Радио Бургас

 

 

Често задавани въпроси:

Какво представлява специализираното издание Events Guide?

Ивент Плюс БГ ЕООД, в партньорство със специалност „Туризъм“ при Стопански факултет на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, подготвя специализирано издание, чиято основна цел е популяризирането на събитийния туризъм в България.

Изданието ще съдържа синтезирана специализирана информация във вид на статии, разработени на базата на научно-изследователска методология и представящи възможностите, които предлага България за провеждане на събития от различен тип.

Изследователската работа е подчинена на най-новото туристическо райониране на страната. И обсега на проучването попадат следните туристически райони: Бургаски черноморски, Варненски черноморски, Родопски, Рило-Пирински, ТР Долината на розите, Тракийски, Старопланински, Дунавски. Освен осемте райони са подбрани и осем града, определени като такива с висок потенциал за формиране на събитиен туристически продукт. Софийски туристически район на този етап не се разглежда, тъй като това е единственият район, с основна специализация делови/MICE туризъм, представляващ голям дял от събитийния. Това, обаче не изключва колабориране и включване на района и столицата в последващ вариант на EVENTS GUIDE.

Разработката на Events Guide е планирана да е в дигитален формат.

и на два езика:

 • български,

 • английски.

Ще бъде публикуван в сайта на платформата www.eventplus.bg.

Формата и визията му ще останат непроменени във времето. 

Сборникът ще бъде представен пред максимално най-широк кръг таргетирана аудитория, търсеща места за организиране на събития.

Статиите в изданието се разработват от студенти и преподаватели на катедра „Туризъм“ при СФ на ВТУ. В тях ще се синтезира и официализира актуалната информация относно възможностите, които предлага България за провеждане на събития от различен тип.

 

Кой може да участва в Events Guide?

Всички собственици на:

 • конферентни зали, заведения за хранене и развлечение в хотели, 

 • зали за тържества и самостоятелни зали и заведения за хранене и развлечения,

 • специализирани конгресни центрове,

 • открити пространства и т.н.

Тези които са част от партньорската програма на eventplus.bg  участват с разширено представяне при преференциални условия, а тези които се включат с план Basic, ще бъдат представени само като част от конкретния град/район.

Например: https://eventplus.bg/mestazasabitia/?locations=veliko-tarnovo

Други подходящи бизнеси/услуги различни от места за събития ще имат възможност да се включат с рекламно присъствие. Условията са описани в последващ въпрос.

Пишете ни, ако смятате, че вашето е от тях и искате да го включим в Events Guide.

 

Искам да се включа

 

Какво получавате, ако се включите в Events Guide?

 • По-голяма популярност на вашите услуги/ места за събития, съответно, те ще станат по-видими и търсени от организаторите;

 • Участвайки в платформата и специалното ни издание Events Guide, стигате до аудитория, която активно търси, сравнява и потребява продукти и услуги в събитийния сектор;

 • Поставяте себе си и страната на европейската карта на събитийния туризъм – това ви отваря нови бизнес възможности. Колкото повече места за събития се включат в платформата и специалното ни издание Events Guide, толкова по-лесно ще формираме т.нар. MICE предлагане в България. Ако страната ни се утвърди като дестинация за събитиен туризъм, печелим всички;

 • Помагате за формиране на качествени кадри за вашия бизнес. Участието ви предлага възможност за работа със студенти в специалността, които да наблюдавате, подбирате и насочвате към професионално развитие, подходящо за целите на вашия бизнес;

 • Имиджово позициониране и т.н. 

 

  Привлечете повече клиенти, станете част от популяризирането на България като

топ дестинация за събитиен туризъм

?  Включи се сега! Участвай в Events Guide!

 

 

Има ли възможност да се включа с допълнителна реклама в Events Guide?

Да, разбира се!

☝️Тези които са част от партньорската програма на eventplus.bg имат възможност да се включат с разширено представяне на преференциална цена. 

Няма да бъдат изключвани места за събития, които не са част от платформата. Но те не се възползват от онлайн присъствие и допълнително позициониране.

 

?  Какво получавате, ако се включите в Events Guide с разширено представяне: 

 • По-голяма популярност на вашите услуги/ места за събития, съответно, те ще станат по-видими и търсени от организаторите;

 • Участвайки в платформата и специалното ни издание Events Guide, стигате до аудитория, която активно търси, сравнява и потребява продукти и услуги в събитийния сектор;

 • Поставяте себе си и страната на европейската карта на събитийния туризъм – това ви отваря нови бизнес възможности. Колкото повече места за събития се включат в платформата и специалното ни издание Events Guide, толкова по-лесно ще формираме т.нар. MICE предлагане в България. Ако страната ни се утвърди като дестинация за събитиен туризъм, печелим всички;

 • Помагате за формиране на качествени кадри за вашия бизнес. Участието ви предлага възможност за работа със студенти в специалността, които да наблюдавате, подбирате и насочвате към професионално развитие, подходящо за целите на вашия бизнес;

 • Имиджово позициониране и т.н. 

 

 

АКО СИ ПАРТНЬОР НА ПЛАТФОРМАТА ИЗБЕРИ ВАРИАНТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ В EVENTS GUIDE

Членство в платформата  +  допълнителна реклама в Events Guide *

Получавате:

Специализирано представяне в eventplus.bg, с което клиентите ви намират по различни критерии при търсене

+

207 лв.

за присъствие в Events Guide:

 • в списък на местата за събития, с активен линк към профила ви в eventplus.bg;
 • присъствие в авторска статия с определени ключови думи, с активен линк към партньорския ви профил в eventplus.bg.

 

Искам да участвам

 

B

Членство в платформата  +  допълнителна реклама в Events Guide *

Получавате:

Специализирано представяне в eventplus.bg, с което клиентите ви намират по различни критерии при търсене

+

297лв.

за присъствие в Events Guide:

 • в списък на местата за събития, с активен линк към профила ви в eventplus.bg;
 • присъствие в авторска статия с определени ключови думи, с активен линк към партньорския ви профил в eventplus.bg.
 • имиджово позициониране в авторската статия със снимков материал и информация за обекта, заедно с активен линк към партньорския ви профил в eventplus.bg.

 

Искам да участвам

C

Членство в платформата  +  допълнителна реклама в Events Guide *

Тарифи за реклама на място за събитие:

    + 2-ра корица – 450лв.

    + 3-та корица – 350лв.

    + 4-та корица – 350лв.

    + 2 вътрешни страници – 310лв.

    + 1 вътрешна страница – 170лв.

    + ½ вътрешна страница – 125лв.

    + интервю – 490лв.

Интервюто ви помага да акцентирате лично върху важните за вас бизнес детайли

 

Заявете участие на

info@eventplus.bg

 

 * Предложението е актуално за всички нови или настоящи партньори на EventPlus.bg , заявили или подновили абонамента си през 2021 г.

!!! Формата и визията на Events Guide ще бъде налична в непроменен вариант в онлайн пространството. Т.е. заявените рекламни позиции няма да бъдат заменяни с нови.

Не важи за план Basic. Тези които се включат с план Basic, ще бъдат представени само като част от конкретния град/район. Например: https://eventplus.bg/mestazasabitia/?locations=veliko-tarnovo

Обявените цени са актуални до края на месец октомври 2021г.

 

С какво студентите по туризъм допринасят за Events Guide?

Студентите в специалност „Туризъм“ при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ прегърнаха идеята да бъдат част от специализираното издание EVENTS GUIDE. Работен екип проучва характеристики на подбрани по определени критерии места за събития. Те ще послужат за изготвяне на аналитичната част от изданието и съставяне на осемте материала за всеки от туристическите райони на България.

Защо да участвам специализираното издание Events Guide?

Участвайки, вие ставате съпричастен към идеята, заедно да предоставим ясна картина за условията за събитиен туризъм в България и формираме разпознаваемия му облик.

– Получавате специализиран рекламен канал, който достига директно до целевата аудитория.

– Изданието няма да бъде изменяно във времето, което ви осигурява непроменливо присъствие в проекта.

– Подкрепяте съвместната работа на бизнеса и образованието, като пряко се включвате с финансово участие към стипендиите на студентите от катедра Туризъм.

 

 

Каква е добавена стойност на участието ви?

EventPlus подкрепя развитието на кадрите в туризма!

 

✅  5% от абонаментната ви такса отива за основаването на стипендия в подкрепа развитието на изявен студент от специалност „Туризъм“.

Така вие ставате наш партньор в каузата, като получавате приоритетен достъп до студентите в специалността. Това ви дава възможност да:

 • подбирате отговорни и креативни кадри за вашия бизнес;

 • наблюдавате пряко работата на студентите, да преценявате лично техните качества и умения;

 • участвате в процеса на обучение като лектор по предварително избрана тема;

 • популяризирате ваши стажантски програми, месечни стажове, практики, т.н.;

 • привличате студентите като участници за други ваши инициативи.

Мога ли да участвам в Events Guide, без да съм партньор в платформата eventplus.bg?

Да, можете! 

В изданието може да участва всеки, който целевата аудитория го интересува, подкрепя и оценява проекта.

Рекламата ви ще бъде видима от широката аудитория на търсещи и предлагащи места за събития, браншови организации в сферата на туризма, HR-и (членове и партньори на HR асоциации),  групи от образователната система, свързани с туризма в България, личности подкрепящи иновавативните проекти и много др. Партньорската мрежа на изданието постоянно се актуализира и увеличава обхвата си.

Ето какви са условията: 

Тарифа за реклама в Events Guide **

+ цяла страница (А4) (210х297 мм) – 277лв. 

 

  + 1/2 страница (А5) (210х148мм) – 217лв. 

 

  + 1/3 страница (210х99мм) – 187лв.

 

  + 1/2 страница (105х297мм) – 137лв.

 

  + 2 вътрешни страници (420х594мм) – 417лв.

 

  + ИНТЕРВЮ – 637лв. 

Интервюто ви помага да акцентирате лично върху важните за вас бизнес детайли

 

  + ПРЕДСТАВЯНЕ – ПР материал за представяне на марка/продукт/услуга – 457лв.

 

? Заявете участие на info@eventplus.bg

 

** Важи за места за събития, както и други бизнеси и услуги, които виждат полза от позиционирането си в Events Guide без да са партньори на платформата EventPlus.bg

При необходимост Ивент Плюс БГ ЕООД, си запазва правото да променя условията за участие.

Къде и как ще се разпространява Events Guide?

Първото специализирано дигитализирано издание Events Guide ще стартира през пролетта на 2022 г. и ще бъде позиционирано в уеб сайта ни –  www.eventplus.bg.

Event Guide ще се разпространява чрез нашите канали и потребителски бази, както и чрез стратегическите ни институционални и медийни партньори, като ВУЗ “Св. Св. Кирил и Методий”, InvestSofia, Бъдеще за туризъм, Българска асоциация за управление на хора, bgtourism.bg, JobTiger, БТС (български туристически съюз) и др. (партньорската база постоянно се разширява)

Те ще запознаят своята аудитория, членове, клиенти, служители и бизнес партньори с мисията и приложението на единственото по рода си дигитално издание за събитиен туризъм у нас. Прессъобщения, имейл бюлетин, медийни изяви и информация в своите социални мрежи, са малка част от инструментите, с които Events Guide ще достигне над 50 000 потребители.

 

 

Свързани статии:  #Events Guide

 

За контакт