Тиймбилдинг игрите са не само образователен, но и забавен начин да разберем какво мислят хората в екипа ни, как работят, как се справят с проблеми и как се забавляват. За да провокирате екипа си да се опознае професионално, използвайте тези 10 примерни игри за тиймбилдинг, които ще внесат настроение и полезни истини за всеки участник.

Бързи тиймбилдинг игри

1. Игра на възможности

Време: 5-6 мин.

Брой участници: 1 или няколко малки групи

Материали: всякакви обекти

Правила: Тази 5-минутна тиймбилдинг игра е чудесна. Раздават се различни обекти на един човек от група. От всяка група по един участник се изправя пред всички и демонстрира употребата на обекта. Останалите трябва да познаят какво се показва. Демонстраторът няма право да говори, а представянето му трябва да е интересно и иновативно.

Цел: Тази тиймбилдинг игра отключва креативност и позволява индивидуална иновативност.

2. Победител или губещ

Време: 5-6 мин.

Брой участници: 2 или повече групи

Материали: Няма

Правила: Партньор А споделя с партньор Б нещо негативно, което му се е случило. Може да е лично или свързано с работата, но трябва да е истина. След това, партньор Б обсъжда същото отново, но с фокус върху позитивното в ситуацията. Партньор Б помага за осмислянето на лошата случка. След това се сменят ролите.

Цел: Участниците на тази примерна тиймбилдинг игра се научават да търсят положителното във всяка ситуация, когато работят в екип.

Тиймбилдинг игри на открито

3. В търсене на приключения

Време: > 1 час

Брой участници: 2 или повече малки групи

Материали: химикали и хартия

Правила: Разделете групата на 2 или повече отбора. Направете списък със смешни неща, които трябва да направят, например: селфи с непознат, снимка на сграда или предмет от офиса и др. Дайте списъка на всеки отбор и им поставете краен срок за изпълнението му. Който е най-бърз в изпълнението на всички задачи, печели предизвикателството!

Цел: Тази тиймбилдинг игра е чудесен начин да се създаде връзка между участниците, да ги вдъхнови да работят заедно и да си вярват.

4. Въже от хора

Време: 15 – 30 мин.

Брой участници: 8 – 20 души

Материали: Няма

Правила: Нека всички участници да застанат в кръг, с лице един към друг. Всеки да протегне дясната си ръка и да хване случайна ръка на човек срещу него. После, всеки да протегне лява ръка напред и да хване друга. За определено от вас време, групата трябва да съумее да се разплете от така създаденото въже, без да пуска ръце. Ако групата е твърде голяма, направете няколко малки кръга с отделни групи.

Цел: Целта на тази тиймбилдинг игра е да създаде добра комуникация и работа в екип.

5. Идеалният квадрат

Време: 15 – 30 мин.

Брой участници: 5 – 20 души

Материали: Дълго въже и превръзка за очите за всеки участник.

Правила: Всеки от участниците застава в кръг и държи част от въжето. След това си слагат превръзката на очите и пускат въжето на пода. След това всеки се измества на кратко разстояние от кръга. После се връща и всеки се опитва да направи квадрат с помощта на въжето, без да сваля превръзката от очите. Поставете време, за което трябва да се изпълни задачата. За да им е по-трудно, инструктирайте някои от участниците да не говорят по време на играта.

Цел: Фокусирана върху комуникацията и лидерските умения, тази тиймбилдинг игра е подходяща за изграждане на доверие в екипа, позволявайки на всеки участник да има роля в предизвикателството.

6. Минно поле

Време: 15 – 30 мин.

Брой участници: 4 – 10 души

Материали: различни обекти, няколко връзки за очи

Правила: Играта се практикува на открито пространство – парк, паркинг. Поставете различни обекти: бутилки, топки, конуси и др. по протежение на игралното поле, което сте избрали. Всички участници трябва да се разпределят по двойки, като от всяка двойка, един трябва да е с превръзка на очите. Другият трябва да го преведе през игралното поле, без да стъпва върху обектите, като му подава само вербални инструкции. Този с превръзката няма право да говори, да задава въпроси, само следва инструкциите. За да е по-трудно, създайте специфични маршрути, които трябва да се следват.

Цел: Тази игра се фокусира върху доверието, комуникацията и ефективното слушане – качества, полезни за всяка работна длъжност.

7. Изпуснатото яйце

Време: 1 – 2 часа

Брой участници: 2 или няколко малки групи

Материали: офис предмети и няколко сурови яйца

Правила: Всички участници се разпределят в групи от 3-5 души. Всяка група получава едно сурово яйце. Всички офис предмети поставете в кутия. Участниците имат 15-30 минути, за да ги използват и да създадат нещо, с чиято помощ ще предпазят яйцето от счупване, когато падне. Какви предмети да използвате: тиксо, сламки, химикали, пластмасови предмети, вестници, гума и др. Когато времето свърши, всеки пуска яйцето от 2 или 3-тия етаж на сградата /ако има, ако не – по стълбите/ и вижте кои яйца ще издържат на апокалипсиса.

Цел: Тази класическа тиймбилдинг игра е ангажираща. Използва проблем като начин да създаде връзка между съотборниците. Колкото повече хора участват, толкова по-добре. Подсигурете се с допълнителни яйца в случай, че някои счупи своето, преди финала на играта.

Айсбрейкър тиймбилдинг игри

8. Размененият пъзел

Време: 1 – 2 часа

Брой участници: 4 или повече малки групи

Материали: различни пъзели за всяка група

Правила: След като разделите участниците в отбори, раздайте на всеки по един пъзел с еднаква трудност. Групата, която успее да подреди пъзела си най-бързо, е победител. Може да смесите някои от парчетата с тези на друга група, за да изпробвате доколко са наблюдателни и как ще се справят с преговорите.

Цел: Тази игра тества уменията за решаване на проблеми и лидерството. Полезна е за целия отбор, тъй като го поставя в реална ситуация.

9. Рисуване на сляпо

Време: 10 – 15 мин.

Брой участници: 2 или повече

Материали: картина, химикал и хартия

Правила: Всички участници се разделят в групи по двама. Единият получава картината, а другият – химикал и хартия. Човекът с картината описва на другия какво вижда, без да му казва директно. Например, ако на картината е нарисувана ябълка с червей, няма право да го каже. Другият я рисува това, което смята, че му е казано. Времето за изпълнение е 10-15 мин.

Цел: Тази задача се фокусира върху интерпретационните и комуникационни умения на участниците. Когато картината е готова, винаги е интересно какво е казано и какво е разбрано. А това говори много и за работата в екипа.

10. Това е по-добро от онова!

Време: 15 – 20 мин.

Брой участници: Всякакъв

Материали: 4 или повече обекта

Правила: Изберете 4 или повече обекта, които са различни. Участниците се разпределят в отбори. Измислете сценарии, с чиято помощ всеки отбор се справя с проблем, използвайки точно тези обекти, които сте подбрали. Нека всеки отбор оцени обектите, базирайки се на свои доводи.

Цел: Тази тиймбилдинг игра пробужда креативността при решаването на проблеми. Идеята не е да създадете сценарии, които са много лесни, а да ги провокирате да мислят заедно.

За още идеи за тиймбилдинг прочетете: Време е за тиймбилдинг – 6 полезни и забавни игри – /Част I/