Нашият екип държи на стандартите за хигиена, а политиките ни за опазване на здравето и безопасността на гостите, служителите и партньорите ни, включват широк спектър от указания и процедури. Следим отблизо новините за разпространението на Коронавирус в България и от 01.06.2020г. ще прилагаме следните специфични мерки, които са в съответствие с изискванията и указанията в заповедите на Министерство на Туризма и Министерство на Здравеопазването от 13.05.2020г, регламентиращи дейността на хотелски обекти и касаещи разпространението на COVID-19:

 

Осигуряване на предпазни средства:
За служителите на „Калина Палас“:
– маски за лице, ръкавици за еднократна употреба, прозрачна защитна преграда на рецепция, кош с капак за отпадъци
За гостите на „Калина Палас“:
– маски за лице и ръкавици за еднократна употреба на разположение на рецепция

Хигиена на ръцете:
Необходимо е редовно и щателно почистване на ръцете чрез обтриване с дезинфектант за ръце или чрез измиване на ръцете със сапун и вода. Дезинфекция на ръцете е необходима и след размяна на предмети (пари, лични документи, карти, ключове и т.н.).

На територията на хотел Калина Палас са изградени следните точки с осигурен дезифектант за ръце: рецепция, лоби бар, зона за хранене, басейн и съблекални.

Физическо дистанциране:
Рецепция:
– Моля, спазвайте дистанция от минимум 1,5 м.
– Допуска се регистрация на максимум 2-ма гости едновременно, освен ако не са членове на едно семейство
Лоби Бар:
– Използване на местата за сядане на територията на лоби бара, не са разрешени
Асансьори:
– Разрешено е качването в асансьорите на максимум 2-ма човека едновременно, освен ако не са членове на едно семейство

 

ресторант Хотел "Калина Палас"Ресторант:
– Изхранването се осъществява на територията на Барбекю лятна градина и откритите площи, като не се разрешава ползване на една маса от повече от 4 човека
– Разстоянието между масите е според изискванията, минимум 1,5 м.

 

басейн Хотел Калина Палас

 

 

Басейн:
– Осигурен е достъп до басейна, като едновременното ползване на съоръжението може да бъде от максимум 10 човека
– Шезлонгите са на разстояние 1,5 м един от друг и не се разрешава местенето им

 

Почистване и дезинфекция:
Общи площи /фоейета, тоалетни, коридори, асансьори/
– Извършва се дезинфекция на контактните площи на всеки час с прецизно дозирани професионални почистващи и дезинфекциращи препарати
– Проветряване на помещенията, които разполагат с отваряеми прозорци
Стаи за гости:
– След всеки гост се извършва рутинно почистване от камериерския екип, специално се дизефектират контактни повърхности като облегалки, дръжки, електрически ключове, телефон, дистанционно на телевизор и други
– Проветряване на стаите
– Временно се премахват шалтета и декоративни възглавници от стаите
– Събирането на кърпи и спално бельо се извършва от камериерките, оборудвани със защитни маски, ръкавици и престилки за еднократна употреба в специални контейнери
– Прането на кърпи и спално бельо е според всички указания за хигиена с перилни препарати и дезинфектант
Ресторант/зона за хранене:
– Масите и местата за сядане се почистват преди настаняването на гости, както и веднага след тяхното освобождаване.
– Молим гостите да измият и дезинфекцират ръцете си преди заемане на места за хранене
Басейн:
– Площите около басейна се дезинфекцират на всеки час
– Ползването на шезлонги е разрешено само с постилане на индивидуална кърпа върху него
– При освобождаване на шезлонга, гостите трябва да оставят ползваните кърпи в обозначените за това кошове
– След всеки гост, шезлонгите се почистват от служител на „Калина Палас“ с дезинфектант.

 

Превенция:
Служители:
– Всички служители, преди заемане на работните си места, ще бъдат подлагани на измерване на телесна температура с неконтактен термометър. При констатиране на повишени стойности, служителят няма да бъде допускан до обекта като получаването на лекарска грижа и последващите мерки ще бъдат според указанията и действащите заповеди

 

 

Гости на хотела:
– Преди навлизане на територията на хотела, служител със защитни средства ще измерва температурата с неконтактен термометър. При констатиране на повишени стойности, гостът няма да бъде допускан. Консултацията с лекар е задължителна, както и уведомяването на компетентните органи.
– При настъпване на промяна в здравословното състояние на гост по време на неговия престой, той ще бъде карантиниран в специално подготвена за такива случаи стая, като задължително ще се уведомява ръководството на хотела, областното РЗИ и Центъра за спешна медицинска помощ.
– След изолиране/транспортиране на лицето се извършва почистване и дезинфекция на местата, където гостът е пребивавал

Доставчици и партньори:
– Приемането на стоки и други услуги ще се извършва от определените за това служители, оборудвани с предпазни средства и на фиксираните за това места. Доставчиците и партньорите трябва също да носят предпазни средства и ако се налага навлизане в обекта, ще бъдат подлагани на измерване на телесната температура.

Препоръки за почистване и дезинфенция, в случай на излагане на Covid-19:
– Редовно почистване на общи площи и повърхности с биоцид с вирусоцидно или частично вирусоцидно действие
– На дезинфекциране подлежат и контактните повърхности като дръжки, бутони на асансьори, телефони, техника, компютри, клавиатури и други
– Текстилните изделия, дрехи и спално бельо се събират в маркирани торби за пране и се подлагат на високоградусно пране с перилен препарат за не по-малко от 20 минути. При тъкани, неподлежащи за пране на високи градуси, се прилага пране с хладка вода, но с подходящи биоцидни препарати с подходяща концентрация
– Мопове и почистващи кърпи за многократна употреба се дезинфекцират с разтвор на натриев хлорид и биоцид преди тяхната употреба
– Предметите за еднократна употреба трябва да се изхвърлят в предвидените за това контейнер с капак и се изхвърлят в съответствие с плана за действие на обекта и националните разпоредби за управление на отпадъците
– Всички стаи се проветряват ежедневно.

Моля да имате предвид, че вътрешните ресторанти, лоби бар, конферентни зали, детска площадка и Релакс център остават забранени за ползване до промяна в заповедта на Министъра на туризма или Министъра на здравеопазването.

 

За всякакви въпроси, оставаме на Ваше разположение!
Ценим високо Вашето доверие!

Екипът на Хотел „Калина Палас“