Всяка организация има своя визия за начина на организиране и протичане на корпоративните събития. Те са част от нейния маркетингов план и в определянето на броя, характера и мащаба им определящ е бюджетът. Съвместното провеждане на събития с партньори и привличането на спонсори може да се окаже удачен вариант за разширяване на възможностите и вместването на повече мероприятия във вече съществуващите финансови рамки.

 

Къде да търсите подходящи партньори за вашето събитие

На практика – с повече усилия – навсякъде. Но къде изглежда най-вероятно да ги откриете? На първо място – сред организациите, с които вече си партнирате. База за обща работа съществува между вас и производителите на стоки и услуги, чиито продукти предполагат взаимосвързано потребление с вашите. Съвместно събитие можете да организирате и с производители на стоки и услуги, с които имате общи таргет групи, макар че продуктите ви нямат допирна точка.

Общи интереси могат да ви свържат с колеги (конкуренти) от вашия бранш, както и с търговци на едро и дребно, които осъществяват добра реализация на продуктите ви. Може да се колаборирате с производителите на суровините, които ползвате; със сервизи за поддръжка и обслужване на продуктите ви и т. н. Дори малкото събитие, ако е поставено добре и представлява интерес за местната общност, може да привлече като съорганизатори медиите и представители на артистичните среди.

 

За какви събития е подходяща колаборацията

Тя е се прилага при участия на изложения и панаири. Подходяща е при обучителни събития и нетуъркинг, при конференции и семинари. Увеличава многократно резултатността при благотворителни мероприятия.

При внимателен подбор на партньорите може да се използва и при събития за насърчаване на продажбите – в зависимост от етапа на жизнения цикъл на продукта.

Разбира се, задължително е да се претеглят много внимателно предимствата и недостатъците на съвместното организиране на събития във всеки конкретен случай и да се прибягва до този вариант само когато плюсовете безусловно натежават.

 

Предимства и недостатъци на съвместните събития

Те изглеждат по-малко обвързани с конкретен бранд и привличат по-широка аудитория. Получават по-забележим отзвук в социалните мрежи и по-лесно попадат в медийните новини.

Поради възможността за по-добро финансиране можете да поканите по-желани (и по-скъпи) лектори, водещи, изпълнители; да си позволите по-добро техническо обезпечаване. А това са сериозни предпоставки за по-добро въвличане и по-емоционално преживяване на участниците. Съвместното промотиране на стоки и услуги им позволява да видят от нов ъгъл продуктите ви и потребителските ползи от тях.

Спестявате от споделянето на финансирането, от тежестта на организацията на самото събитие.

Недостатъците идват главно оттам, че не вземате сами решенията, че са необходими напасвания на графици, стилове на работа и желания, уеднаквяване на представи и очаквания. Но в края на краищата – всичко си има цена.

 

Дали спонсорството не е по-добър вариант

Зависи колко добре ще подберете евентуалния спонсор и дали можете да го убедите, че точно вашето събитие ще му донесе очакваната от него полза. Освен това – той ще ви осигури някакъв бюджет, но цялостната отговорност по организацията и отразяването от медиите остава за вас. Отговаряте и за обещанията си пред спонсора, реализирането на които ще трябва да докажете с конкретен отчет.

 

Дали ще предпочетете самостоятелната реализация на събитие според силите и възможностите си, или ще се кооперирате с подходящ партньор – решавате вие. Важното е то да е добре организирано и да постигне целите си.