Когато определяте бюджета за фирмени събития, вероятно се колебаете, дали да планирате повече на брой малки ивенти или малко на брой, но големи и впечатляващи. От какво да се водите в избора си?

 

Коректно ли е деленето на събитията на малки и големи

Когато попитате някого от бранша за видовете корпоративни събития, той ще ви говори за вътрешни и външни корпоративни мероприятия, за тип В2В или В2С ивенти, за конференции, семинари, тиймбилдинги, събрания на акционерите, партита, въвеждане на нов продукт или услуга и т. н. И с право – типът на събитието е определящ за реализацията на поставяните цели, планирането, времето и начина на организирането и др.

Повечето от различните типове събития обаче могат да бъдат реализирани в различен мащаб – като брой участници и като бюджет. И това обикновено не се отразява на постигането на целите.

Дали събитието ще е малко или голямо, зависи и от мащаба на самата бизнес организация, от характера на продукта и от нишата, в която той се разполага, от задачите, които решава конкретното мероприятие. Малкото събитие от гледна точка на брой участници не винаги се прави с малък бюджет – пример за това са VIP ивентите.

 

Предимствата и недостатъците на малките събития

Независимо от какъв тип са, при тях много по-лесно се постига атмосфера, близка до неформалното общуване и се улесняват контактите. Участниците се чувстват въвлечени и лично ангажирани. По-склонни са да са действащи лица, отколкото публика. Съответно преживяванията са по-силни и създадените отношения – по-трайни.

При малките събития достигането до целевата група и въздействието върху потребителите е много по-точно и по-ефективно. Те са отличен инструмент за създаване и поддържане на общности от привърженици, симпатизанти и лоялни потребители.

Въпреки че емоционално повлияните участници ще публикуват и споделят постове и снимки в социалните мрежи, има голяма вероятност, ако не се погрижите специално, медиите да пропуснат малкото събитие. Това е и един от най-големите му недостатъци. Разбира се, общо взето няма как то да повлияе на голяма аудитория, но това сте го знаели още при планирането.

 

Мащабните събития

При големите събития е много по-трудно да се обобщава – често между голямо събитие и мега събитие разликата е по-съществена, отколкото между малкото и голямото.

Основното им  достойнство е, че стават достояние едновременно на много широк кръг хора – служители и партньори, дистрибутори, крайни клиенти, масова аудитория. Забелязват се от медиите и са широко отразявани.

Освен от подобаващ бюджет, голямото събитие има нужда от повече време за организация (често над година) и до последно крие потенциални неприятни изненади. Трябва да е изключително професионално планирано, организирано и технически осигурено, за да постигне съпричастност, въвлеченост и висок емоционален градус на преживяванията на участниците.

Често обединява по вертикален и/или хоризонтален признак повече компании. Много актуални са фестивалните събития, които съдържат в програмата си множество по-малки мероприятия, адресирани пряко към отделни групи участници.

Колкото по-широка е аудиторията, към която е прицелено, толкова по-голям е рискът голямото събитие да остане безадресно. Затова, ако сте готови и имате нужда от грандиозен ивент, потърсете специалисти за реализацията му.

 

И малките, и по-мащабните събития имат място в маркетинговите планове на една организация и могат да са еднакво полезни за целите ви. Важното е как ще ги реализирате и какъв ще е резултатът от тях.