Дългите, монотонни и скучни бизнес срещи и обучения са на изживяване. Мениджърите и служителите, участващи в тях, все повече се стремят към кратки и раздвижени форми, които пестят време, осигуряват по-висока ефективност и действеност. Все по-често обичайни елементи на бизнес срещите са интерактивността, ангажиращите преживявания, споделеността и неформалното общуване. Разбира се, новият тип събития изискват и нов тип място за провеждането си. Така се ражда идеята за гъвкавото пространство за срещи – мястото, което се адаптира към иновативността на ивентите.

 

Какво ще рече гъвкаво пространство за срещи

Това е място, което участниците могат да преоформят според моментните потребности и активности, осигурявайки си динамичност и адекватност на средата. Самият процес на преструктуриране на пространството е обединяващ и консолидиращ фактор за делегатите, създава преживявания и спомени, които остават задълго в паметта им.

Водещи специалисти в бранша смятат, че в близките години това ще бъде все по-търсена характеристика на местата за срещи и събития. Тенденцията се определя от различния начин, по който поколението на милениалите (родените между 1980 и 2000 г.) се отнася към общуването, към ученето и работата в партньорство, от предпочитанието им към индивидуална изява, ангажираност и емоционални преживявания.

 

Особености на местата, предлагащи гъвкаво пространство

Принципно, когато наемате зала за събитие, вие имате някакви предпочитания към това, как да изглежда тя, но и на ум не ви минава да я преподреждате по време на самото събитие. Нито пък на собственика ѝ би му хрумнало, че можете да поискате да го направите. Е, по света все по-често се срещат конферентни центрове, които са създадени специално, за да бъдат залите им преподреждани от потребителите по време на събитията.

Те са обзаведени с леки мебели с колелца, които подсказват, че могат да бъдат размествани. Притежават гъвкав дизайн и на практика всичко в тях може да смени мястото си – подвижни екрани, прегради и паравани, дъски за писане и интерактивни дъски, масички и кътове за сядане и дори за хранене. Оборудвани са с преносими станции за зареждане, безжични връзки за персоналните устройства, дисплеите и проекторите. Дори аудио- и видеооборудването са мобилни, евентуалното игрално оборудване и холографските дисплеи – също. Желани от потребителите са още технически възможности за разиграване на театър, за видеоконференции и т. н.

Всичко това означава, че във всеки момент на събитието пространството може да бъде преоформено съответно предстоящите дейности. Очакванията на планиращите са дори за подвижни стени, които участниците могат да разместват.

Задължително е да се отбележи, че възможността за гъвкаво преструктуриране на пространството изисква по-голяма площ от традиционната конферентна зала. И още една важна забележка – колкото по-нестандартно е мястото, толкова по-малко универсално е то. Ще рече – малко или много кръгът от потенциални клиенти, за които то е подходящо, ще се свие.

 

Разширено разбиране на гъвкавото пространство за срещи

То включва не само възможността за преоформяне на залата, но и гъвкавостта на цялостната организация по обслужването ѝ – поддръжка на оборудването, сервиз, храна и напитки. Натежава и факторът устойчиво развитие и грижа за околната среда. Това означава пестеливо изразходване на ресурсите, акцент върху пълното им оползотворяване и рециклиране. А качеството на интернета и сигурността му все повече се изравняват с местоположението и достъпността на залата в критериите на организаторите на събития.

 

 

Когато ви е нужно добро място за вашите срещи и събития, заповядайте на https://eventplus.bg/.