На 15.04. 2022г. от 16 ч. по време на 17-то международно туристическо изложение „Културен туризъм“ във Велико Търново бе представен най-новия образователно-приложен проект, резултат от който ще бъде първото специализирано издание за събитиен туризъм – Events Guide Bulgaria (конгресен туризъм). Инициатор на начинанието е основателят и собственик на платформата http://www.eventplus.bg Ралица Вълкова-Иванова, а основен партньор е катедра „Туризъм“ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

 

Във форума се включиха д-р Надежда Костадинова – преподавател в катедра „Туризъм“ към ВТУ, както и представители на студентските екипи, включени в разработването на изданието Events Guide Bulgaria.

 

Logo Events Guide

 

Ралица Вълкова-Иванова представи пътя на проекта – от зараждането му като идея, до състоянието му към днешна дата. Тя акцентира на основните цели и приноси от присъствието на подобно иновативно издание на родния туристически пазар. Г-жа Иванова сподели, че информацията, която предстои да бъде публикувана е от национална значимост. Съдържанието на изданието ще даде нови възможности на организаторите на събития от конгресен характер, да направят правилния избор на дестинация за своята проява. Също така, тя не скри желанието си да поддържа устойчиво партньорство с академичната общност и студентите, като продължи да предоставя атрактивни условия за провеждане на студентски стажове и практики в реална работна среда и с реална измеримост и полезност за туризма на страната.

 

„Мисията ни е да популяризираме страната като предпочитана

дестинация за събитиен туризъм“

 

Д-р Надежда Костадинова, преподавател в катедра „Туризъм“ на Великотърновски университет и водещ автор на Events Guide, представи някои обобщени данни от направеното, за целите на изданието, изследователско проучване на конгресните места за настаняване в България. Тя сподели, че всеки от туристическите райони на страната предлага свои ключови конкурентни предимства, които към момента остават скрити за конгресните туристопотоци и следва да се популяризират, за да направят конгресния туристически продукт на страната още по-атрактивен. Преподавателят изказа мнение, че екипната работа в съчетание на експертиза между бизнес и образование в туризма може да бъде добро начало и за други подобни образователно-приложни проекти, насочени към нишовите видове туризъм.

 

    Проф. Мариела Модева зам. министър на министерство на туризма Events Guide Международно изложение Културен туризъм

 

Част от гостите на събитието бяха зам.-министърът на туризма проф. Мариела Модева, заедно с представители на своя екип, студенти и преподаватели от Великотърновски университет, представители на общини, представители на Организации за управление на туристическите райони на страната и др.

 

Повече за специализирането издание вижте от тук: https://eventplus.bg/aktualno/events-guide

 

Повече за платформата EventPlusBG: www.eventplus