Когато установите, че на вашия екип му е необходим тиймбилдинг, един от въпросите, които възникват е, дали той да бъде проведен на открито или на закрито. Коректно можете да отговорите на него едва след претегляне на всички обстоятелства около предстоящото събитие и вземане предвид особеностите на всеки от двата варианта.

 

Предимства и недостатъци на тиймбилдинга на открито

Той извежда служителите далече извън границите на обичайната им офис среда и зона на комфорт. Това е изключително полезно, защото така спонтанно и непреднамерено те ще покажат непознатата си страна, ще демонстрират неподозирани качества и умения, ще се опознаят един друг в различна светлина. Скучният праволинеен колега може да се окаже интересен човек, с когото си струва да си партнираш и на когото можеш да се довериш.

Отдалечава хората от формалната служебна йерархия, насърчава ги да се отпуснат, да създават неформални взаимоотношния, да обогатяват лидерските си умения и да се забавляват заедно.

 

тиймбилдинг на откритоЕстествено поставя участниците в ситуации, в които са необходими по-висока физическа активност, поемане на премерен риска, съобразителност, взаимопомощ и подкрепа, сътрудничество, което всъщност е и целта на всеки тиймбилдинг.

Основният недостатък на тиймбилдинга на открито са занижените възможности за контрол над ситуацията. Вероятни са неприятни изненади – като се започне с климатичните условия и се стигне до критични моменти на наранявания и травми.

Това очертава следващия недостатък – изисква се много по-сложна и отговорна организация – резервен вариант, ако завали, осигурена медицинска помощ и т. н.

Струва по-скъпо – както поради по-сложната организация, така и поради транспортните разходи, нощувките и храната на всички ангажирани и др.

 

Предимства и недостатъци на тиймбилдинга на закрито

Трябва да направим уговорката, че „тиймбилдинг на закрито“ е твърде многосмислово понятие. Така игри на отдалечено място в непознато производствено хале е едно, а активности в голяма зала, в близост до сградата на компанията е съвсем друго. Първият вариант повече се доближава до събитието на открито без рисковете от влошаване на времето. Докато вторият предлага по-различни възможности и съответно – други ползи, но и проблеми.

Заниманията в зала предполагат съсредоточаване над по-интелектуални игри и интерактивни методи на обучение. Те благоприятстват придобиване и усъвършенстване на така наречените „меки“ умения, но и на професионални знания.тиймбилдинг на закрито

Липсата на физическа активност тук се компенсира от условията за развихряне на въображението и творческия потенциал. Широкото поле на симулациите в съчетание с възможностите на модерните игрови програми изправя екипа пред необичайни проблемни ситуации, които изискват гъвкаво мислене, бързо вземане на неординерни решения и нестандартни подходи.

Един от основните недостатъци на тиймбилдинга на закрито е, че по-трудно се преодоляват формалните отношения от работното място, по-трудно се излиза от вече приетите роли във взаимоотношенията в йерархичната структура, а това би могло да провали постигането на желаните резултати.

При добро планиране и професионално изпълнение тиймилдингът на закрито може да е точно толкова забавен, впечатляващ, запомнящ се и полезен, колкото и тиймбилдингът на открито.

Събитието е по-лесно за контролиране, по-просто за организиране и чувствително по-евтино, защото не плащате транспорт, а наемът на залата е несравним с цената на нощувките.

Кой от двата типа тиймбилдинг да изберете? Преценете внимателно кой от тях най-пълно съответства на целите, които искате да постигнете. За опознаване на нов екип, изграждане на емоционални връзки, доверие и отношения на партньорство за предпочитане са игрите на открито. За усъвършенстване на вече формирания екип работата на закрито може да се окаже неоценима.

 

И в двата случая е добре да се опрете на професионален партньор, който ще предложи най-подходящия вариант и ще ви осигури оптималната подготовка и протичане на тиймбилдинга.