Никога досега потребността от постоянно обучение не е била така наложителна – при това става дума за обучение не само в технически план, а във всякакъв –дори в творчески и емоционален. И никога досега обучителната индустрия не е предлагала толкова разнообразни и ефективни възможности за задоволяването ѝ. Затова ако свързвате думичката „обучение“ с дълги часове четене на трудноразбираеми текстове или досадното мърморене на повтарящ се лектор, време е да обновите представите си.

 

тиймбилдингТиймбилдингът

На пръв поглед сякаш всички знаят какво е това – бой с цапащи  топчета или занимателни игри по баирите в работно време и напоителни вечери. Но тиймбилдингът, планиран на базата на сериозен анализ, може да е прецизен инструмент за разчистване на наболели корпоративни проблеми. Той решава конкретни задачи, свързани с качеството на комуникацията в екипа, с междуличностните и професионални взаимоотношения, с натрупването на знания и умения за екипна работа.

Тиймбилдинг игрите са в същото време забавни и създават запомнящи се преживявания. Въздействат силно на емоциите и с това гарантират висока ефективност на обучението. При умело използване тиймбилдингът е важна част от обучителната програма на фирмата.

 

Симулативни игри

Те пресъздават реални житейски и бизнес ситуации. Подтикват обучаваните да взимат екстремни решения и да изпробват агресивни стратегии, да проследяват как работят и каква е реакцията на средата. При това – без какъвто и да е реален риск за бизнеса. Разбира се, за постигане на желаните резултати, участниците трябва да имат добри специални и маркетингови познания. Затова симулативните игри са отличен начин за затвърждаване и обогатяване на вече проведеното обучение.

Специалистите настояват да се прави разлика между ролевите и симулативни игри. При ролевите (частни на симулативните) участникът действа по предписание – като някой друг – и в много по-малка степен е себе си. При симулациите мисли, действа и преценява самостоятелно. Това му позволява не само да формира нови умения, но и да опознае собствените си реакции и поведение в риск.

 

Коучинг

Тази странна дума, идваща от английски, ще срещнете преведена и като „обучение“. Всъщност коучингът е разкриване на собствения потенциал на човека (групата, екипа) под вещото и ненатрапчиво ръководство на специално подготвен за целта коуч (треньор). Донякъде би могла да бъде обяснена като консултиране с цел постигане на резултати.

Коучингът спомага за освобождаването от страховете, нерешителността и неувереността. Разгръща способностите, таланта и самооценката, повишава самочувствието, активността и размаха на човека (екипа). Вече няколко десетилетия висшите мениджъри на големите компании са подпомагани от коучинг специалисти.

Възможно е те да са външни за фирмата или специално подготвени нейни служители. Все повече мениджъри също усвояват коучинг умения. Тяхна задача е подкрепянето на хората от персонала, постигане на висока степен на удовлетвореност и затвърждаване на лоялността им, увеличаване резултатността на отделите и екипите. Това на свой ред рефлектира върху подобряване на всички показатели на компанията.

 

Психологическо консултиране

За разлика от коучинга, то е насочено към решаване на по-сериозни проблеми. Има различни приложения в бизнес организацията – от помощ за служителите с личностни проблеми и трудно вписване в средата до подкрепа на средния и висш клас мениджъри при вземане на отговорни решения, внедряване на НЛП техники, разработване на технологии за подбор на кадри, взаимоотношения с клиенти и партньори и т. н.

Всяка от тези съвременни форми на обучение има множество разновидности и подбирането на най-подходящите за всеки конкретен случай определя ефективността им. Те работят много добре в съчетание с класически обучителни форми (лекции и семинари), дискусии и разисквания.

 

Ако ви е необходима допълнителна информация за създаването на вашата корпоративна програма за обучения, обадете ни се!