Вие предлагате зала или услуга за организиране и провеждане на събития и имате специално предложение?

 

Представете Вашето специално предложение в секция ТОП ОФЕРТИ.

  • Опишете Вашата специална оферта;
  • Посочете условията на офертата, при които може да бъде закупена;
  • Посочете срок на валидност;
  • Създайте своя профил чрез кратка регистрация с помощта на бутона по-долу или използвайте вече създадения, за да представите Вашата ТОП ОФЕРТА.
Заяви Поръчка

 Не Да
Благодарим Ви, че попълнихте коректно Вашите данни. До три работни дни ще получите основанието за плащане.
 

* Публикуване на ТОП ОФЕРТА – 39 лева. Цената важи за една обява, за срок от един месец.

Цените са крайни по смисъла на чл.113 ал.9 по ЗДДС