Вие предлагате зала или услуга за организиране и провеждане на събития и имате специално предложение?

 

Представете Вашето специално предложение в секция ТОП ОФЕРТИ.

  • Опишете Вашата специална оферта;
  • Посочете условията на офертата, при които може да бъде закупена;
  • Посочете срок на валидност;
  • Създайте своя профил чрез кратка регистрация с помощта на бутона по-долу или използвайте вече създадения, за да представите Вашата ТОП ОФЕРТА.
Заяви Поръчка

НеДа
Благодарим Ви, че попълнихте коректно Вашите данни. До три работни дни ще получите основанието за плащане.
 

* Публикуване на ТОП ОФЕРТА – 39 лева. Цената важи за една обява, за срок от един месец.

Цените са крайни по смисъла на чл.113 ал.9 по ЗДДС