Когато през ранната пролет на 2020 за една нощ компаниите се оказаха с екипи, работещи дистанционно, а милиони служители – закотвени в домашните си офиси, никой не мислеше, че това ще е за дълго. Повече от половин година по-късно вече знаем, че дистанцирането е част от новата нормалност. А това променя изцяло концепциите и инструментите за изграждане и развитие на екипите.

Необходимостта от тиймбилдинг по време на коронавирус пандемията

Работата в корпоративния офис осигурява ежедневен директен контакт между служителите ви. Те общуват интензивно в процеса на работа, сприятеляват се, опознават се, чувстват се част от общност, на която могат да разчитат. Вербалната комуникация е подкрепена от езика на тялото. Ежедневните ритуали, оперативките, обедните почивки и срещите с колеги след работа държат хората сплотени, социално интегрирани.

 

изолация, хоум офис, липса на мотивацияДистанционната работа ден след ден, малко по малко разрушава целенасочено създаваните връзки в екипа. Човек остава вкъщи изолиран и сам, без усещане за подкрепа. Хоризонтът му се стеснява до конкретните задачи, които изпълнява в момента. Изпитва несигурност и колебания. Под допълнителен психологически натиск е от неизвестността в обществото като цяло и в близкото си обкръжение в частност. Близки и приятели остават без работа, доходите им намаляват.  Мотивировката на служителите, работещи дистанционно, постепенно отслабва, а е много трудно да се самомотивират. Стереотипите се разрушават, производителността намалява.

 

Налага се спешно да се намесите. Служителите ви се нуждаят от помощ. Нещо повече – екипът ви се нуждае от помощ. Ако не вземете мерки за укрепването му, много скоро от помощ ще се нуждае и бизнесът ви.

 

Спецификите на потребностите от тиймбилдинг при COVID-19

Независимо дали служителите ви работят дистанционно или всяка сутрин влизат в цеховете, складовете, магазините и офисите, дейностите по изграждане и развитие на екипите изискват нов подход. Основното сега е балансът между безопасността и постигането на поставените задачи.

директна комуникация

Не забравяйте, че преживяването на живия контакт, на общуването лице в лице не може да бъде заменен с нищо. Разделете персонала на малки групи, за които е по-лесно да се осигурят всички мерки за безопасност от заразяване. Преценете дали е по-добре да съставите групите по хоризонтален или по вертикален принцип – според характера на задачите, които изпълнявате в момента или с оглед на по-далечните цели. Изберете подходяща дестинация. Подберете игрите така, че да изключват близкия контакт между участниците.

За хората, които са по домовете си и не се събират физически на едно място, дейностите по обединяване и укрепване на екипа, съвместните преживявания, колективният опит започват да изглеждат прекалено трудни. Шансът ви е да разчитате на възможностите, предлагани от интернет мрежата. Време е да се заемете с планиране на виртуални тиймбилдинг дейности.

Макар че вашите служители няма как често и за дълго да се срещат очи в очи, трябва да намерите начин да ги накарате отново да се чувстват свързани, част от нещо по-голямо. Задължително е да им осигурите възможност да подновят неформалното си общуване, да възстановят връзките си, доверието един към друг, да синхронизират усилията си, да се чувстват ценени и значими. Налага се да адаптирате утвърдената си фирмена култура към новите условия и да я превърнете в отдалечена фирмена култура.

Изгответе подробен график за тиймбилдинг активностите, който ще редува виртуални и физически събития, и го спазвайте стриктно. Вярно, че си е допълнително натоварване в и без това сложната ситуация, но със сплотен, добре мотивиран и успешен екип бизнесът ви ще премине през нея по-успешно. А и винаги можете да ни потърсите за помощ.

 

Подходящи места за тиймбилдинг, може да намерите тук.

 

Необходимост от специални ресурси за провеждане на виртуален тиймбилдинг

виртуални срещи, виртуални средства, комуникация

Така или иначе за целите на работата служителите ви вече използват определена система за видеоконферентна връзка. Можете да я използвате и за дейностите за укрепване на екипа. Но можете да използвате и всяка платформа като Google Hangouts, Slack, Zoom и др.

Необходимо е да се запознаете с различни приложения и платформи, които осигуряват колективни виртуални преживявания, да разработите различни игри, викторини, виртуални партита, гостувания и т. н. В много сайтове се предлагат достъпни ресурси, които могат да ви помогнат в подготовката.

На практика виртуалният тиймбилдинг включва всичко, което може да обедини отдалечения ви екип. Той, точно както и реалният, трябва да подкрепи изграждането на доверие, възстановяване на чувството за принадлежност. Самият факт, че го провеждате, кара служителите ви да се усещат обгрижвани, свързани, вдъхновени и продуктивни. Затова започвайте с планирането на вашият виртуален тиймбилдинг. А ако се опасявате, че не знаете как да се справите – обадете ни се! Ние ще ви помогнем.