“Събитието не е просто събитие, то е уникално изживяване за всички, които участват.”

Като водещ на събития, стремежът ми е да давам на участниците си висока стойност,  да изживяват емоции, да си задават въпроси, да получат отговори, да вземат нещо със себе си от това събитие,  да се вдъхновят, да предприемат действие след него.

Преди години, когато започвах да водя събития – обучения по лидерство – не осъзнавах колко много са детайлите, които трябва да се вземат предвид, за да се получи едно събитие добре и то не просто добре, а да остане в съзнанието на хората като нещо впечатляващо.

Сега мога да кажа, че следвам определена последователност, когато искам да компилирам успешно събитие. Няколко ключови момента е важно за мен да бъдат спазени:

 

Темата – когато се роди идеята в главата ми за конкретна тема – винаги я формулирам така, че да звучи Автентично

Какво означава да звучи автентично? Хората са отегчени от клиширани заглавия като например “Как да бъдем успешните лидери”. Такова едно заглавие е мързеливо – не показва нищо ново, няма творчество в него, липсва личния почерк на автора. Първите обучения, които водех, бяха със заглавието  “Ново Поколение Жени Лидери” – заглавието казва много неща – насочва вниманието към това, че дава ново разбиране за лидерството, но и показва за кого е, събужда любопитството, а и отвъд това – заглавието е уникално. Целта ми е  отличаване, но и отличаване, свързано с мисията на моя бизнес и на темите, които искам да давам на клиентите си като съдържание.

 

Местата за Вашите събития:  300+ зали за събития, открити и закрити пространства, заведения, хотели и други допълващи услуги

 

microphoneЛокацията – избирам локацията според контекста на самото събитие

Важно е гостите да се чувстват комфортно, да има достатъчно въздух, удобства, лесна комуникация в рамките на града, ако се провежда локално. С времето установих, че започнах да избирам локациите си и по един неочакван за мен критерий. Решавах не толкова на база цена, въпреки че и тя е важна, но и според това, с кои от предлагащите пространства и зали мога да работя бързо и лесно. Изключително ценно стана за мен да постигаме лесно съгласие за подредбата и за всички детайли, както и отношението, което получавам от домакините на пространствата.

 

Детайли, отношение, стойност

Всяко нещо е от значение. На първо място, обаче, хората помнят стойността, която получават, специално отношение. Клиентът не очаква да бъде доволен, той иска да си вземе нещо повече. Гостите имат нуждата да се почувстват специални. А аз, като организатор, искам да получавам от собствениците на помещенията, които наемам, гъвкавост, внимание към детайлите, гостоприемство. Помещенията са тези, които трябва да се пригодят към уникалността на самото събитие по най-добрия възможен начин, а не обратно.

 

coffee-breakСъздаване на Емоция – Използване на Пространството по оптимален начин

Най-успешни се получават тези събития, които се отличават и се запомнят. Както изброих по-горе отличаването може да се случи на няколко нива – уникална и професионално поднесена тема, майсторството на самия водещ в управлението на събитието и в говоренето пред хора, детайлите и добавената стойност, изненади за гостите. Правилното използване на пространството също е ключово – с времето за този елемент започнах да се доверявам на специалисти, за да разполагаме добре мебелите, сцената, озвучаването, снимачната техника. 

 

В заключение мога да кажа, че хубаво направеното събитие е рожба на успешно партньорство между организаторът и локацията, като  нито един от тези елементи не е за подценяване. Ако и двете страни са професионално подготвени, готови са да дават допълнителна стойност на гостите си и да работят добре помежду с в името на клиентите, тогава се получава нещо изключително. Съветът ми е фокусът да е върху автентичност, уникалност на самото събитие, високо качество, адаптивност на пространството към нуждите на самото събитие, изпипани детайли, и разбира се – създаване на запомнящи се емоции за участниците. За да се създаде нещо, което ще остане, ще се помни и което хората, ще искат да изживеят отново.

 

Статията е подготвена от Михаела Георгиева, Консултант по Бизнес и Кариерна Трансформация