Компютърният лингвист на „Преводаческа агенция СОФИТА“ ООД Тодор Лазаров взе участие в десетия международен memoQ Fest, провеждан ежегодно в Будапеща.

На събитието участваха над 200 представители на най-големите преводачески агенции в Европа, както и от Израел, Япония, Австралия и Русия, голямата част от които – дългогодишни партньори на СОФИТА.

Основен акцент на конференцията беше внедряването на най-съвременните технологии в преводаческия процес – от организацията и подготовката на преводите, до самия превод и редакция на текстове. Бяха представени последните постижения на машинния превод и изкуствения интелект, както и вграждането им в един от най-използваните подпомагащи превода софтуерни програми (САТ- tools) – memoQ.

MemoQ fest се провежда ежегодно в Будапеща, като мероприятието има местни прояви в САЩ и Япония. Организаторите от Kilgray посветиха десетото издание на феста на темата за използването на съвремените технологии за техническото обезпечаване и подпомагане на преводния процес. Машинният превод заема все по-голяма ниша в преводаческата индустрия в световен мащаб, като тенденцията е водещите преводачески агенции да предоставят своите лингвистични ресурси за целите на създаването на езикови и преводни лингвистични модели. Също така подпомаганите от изкуствен интелект (AI support) работни процеси стават все повече и все по-обвързани с новоразвиващите се технологии.

СОФИТА е дългогодишен партньор на Секцията по компютърна лигнвистика към Института за български език към БАН и двете организации съвместно разработват лингвистични ресурси за компютърно подпомаган превод.