Корпоративните обучения са най-надеждният начин да си осигурите качествени служители със специфична подготовка според конкретните нужди на компанията. Разходите, вложени в тях, са инвестиция, от която очаквате добра възвръщаемост. Затова планирането и подготовката им изискват особено внимание. Най-добре е всяко обучение да е част от предварително разработен обучителен план, обвързан със стратегическото развитие на корпорацията.

 

Какво включва планирането и подготовката на корпоративното обучение

Като при всяко друго събитие, и при планирането на обученията трябва да се фокусирате върху няколко важни въпроса:

  • Кога ще се проведе обучението – колкото по-рано определите времето на провеждане, толкова по-добре. Това ще позволи на обучителите и обучаемите да напаснат личните си графици и да няма празни места в залата или възпрепятствани лектори. Освен това ще трябва да се съобразите с пиковите моменти на натоварване в компанията, със сезона на отпуските и т. н.

 

  • Къде ще се проведе обучението – може би имате специална зала за обучения в сградата на компанията, оборудвана с всичко необходимо. Това много ще облекчи и подготовката, и бюджета. Но винаги има риск някой да отсъства от занятия, защото е притичал до работното си място.

Провеждането на обучението във външна конферентна зала ще премахне този риск, но пък ще възникне проблемът с достъпността, възможността за паркиране, наемът може да погълне значителна част от бюджета.

  • Колко ще струва или в какъв бюджет ще трябва да се вместите – стойността на обучението ще зависи от това къде се провежда, дали ползвате обучители от компанията или външни, каква е продължителността на събитието, колко ще са участниците в него и др. Имайте предвид, че стремежът към минимален бюджет може да компрометира резултатите от обучението и средствата ще се окажат хвърлени на вятъра.

Добре е да помните, че обученията имат своя специфика и за да са резултатни, изискват продължителна и сложна подготовка.

 

корпоративни обученияОбучението винаги трябва да отговаря на определена потребност

Задължително е също да има конкретна, постижима цел. Само в такъв случай може да очаквате от него да е ефективно. Когато всичко върви като по конец, нямате нови работници, нямате нови продукти или нова пазарна ситуация и нови фирмени цели, обучението просто не ви е нужно. Ако държите да  разнообразите ежедневието на определена група служители, организирайте им парти – ще е по-евтино и ще има по-добър ефект.

 

Обучавайте служителите, които имат пряка нужда от товакорпоративни обучения

Не по-малко важен от целите и задачите, на които е подчинено обучението, е правилният подбор на хората, които ще се обучават. Те трябва да имат възможност да прилагат наученото в ежедневната си дейност веднага, щом се върнат на работното си място. В противен случай наученото скоро ще се забрави, а на обучението ще се гледа като на самоцелно занимание без практическа полза.

 

Разработвайте подробна обучителна програма

Тя трябва да произтича от целите на компанията, спецификата на трудовия процес, позицията и задачите на обучаемите и нивото им на подготовка. Съгласувайте я с организацията-обучител, ако ползвате такава. Вероятно ще се наложи да подготвите и свои учебни материали, в които съдържанието пряко кореспондира с предстоящите трудови ангажименти на обучаваните.

 

Анализ и оценка на обучението и резултатите от него

Наблюдавайте отблизо обучителния процес и осъществявайте действена обратна връзка. Поискайте от обучителите да оценят постигнатото от всеки служител. След края на обучението следете как наученото се прилага на практика и как се променят производствените резултати. Отбелязвайте си пропуските и слабостите в планирането и подготовката на събитието, за да се справите по-добре със следващото.

 

Потърсете ни, ако ви е нужна помощ! Разполагаме с работещи програми на различни теми. На ваше разположение сме.