Научно-практическа конференция с международно участие на тема „Персонализирана ли е ОЗТ за продуктите на персонализираната медицина“  ще се проведе в периода 12-13 Октомври в град София.

ОрганизаторНю Ивент

Домакин на събитието –  Хотел Метрополитън, София

Цел на конференцията:

Представяне и обсъждане на особеностите на ОЗТ на продуктите на прецизираната персонализирана медицина – прицелни терапии, съпътстваща диагностика, иновативни лекарствени продукти за персонализирано лечение.

Очаквана аудитория:

 • Представители на Комисия за ОЗТ, Факултети по здравен мениджмънт, МУ, НСЦРЛП, НЦОЗА, участници в работни групи за ОЗТ, представители на НЗОК.
 • Представители на ръководствата и членове на Научно дружество по здравен мениджмънт, АрФарм и други.
 • Представители на фармацевтичната и диагностична индустрия
 • Специалисти, преподаватели, студенти и специализанти от Факултетите по здравен мениджмънт, Фармацевтичните факултети.

Основни теми:

 • ОЗТ в България и ЕС – тенденции и развитие
 • Принципи и практика на ОЗТ.
 • Специфични изисквания към предоставяната информация за изготвяне на по-информативна ОЗТ.
 • Поставяне на нерешените въпроси и последиците от прилагане на неподходящи методики. Споделяне на добри практики от други страни.
 • ОЗТ при редки болести.
 • ОЗТ на медицински изделия.
 • ОЗТ на съпътстваща диагностика.
 • Последици от прилагане на неподходящи методики.
 • Ролята на ОЗТ за подобряване на достъпа на пациентите до продукти на персонализираната медицина.
 • Споделяне на добри практики и представяне на конкретни примери.

За повече информация и регистрация към събитието тук.