От 20-ти до 22-ри Март 2018г. в град София ще се проведе международната конференция на TCI Network – TCI European Conference 2018 – “Turning Challenges into Opportunities through clusters in Eastern Europe”

TCI е водеща глобална мрежа от организации и практици с дълбоки познания в областта на клъстерите и конкурентоспособността, които си сътрудничат в уникален отворен, гъвкав и практически контекст, за да се развият практиките на конкурентоспособност, иновации и развитие на клъстери. Чрез своите дейности TCI достига до над 9 000 практикуващи – от агенции за развитие, правителствени отдели, клъстерни организации, академични институции, фирми и различни организации в над 110 страни.

Кой ще присъства на конференцията в София?

Европейската конференция TCI 2018 ще събере заедно клъстер мениджъри, политици в областта на икономическото развитие, лидери на общественото мнение, представители на европейски и световни академични среди, консултанти, представители на агенции за развитие, министерства. Очакват се над 300 делегати, предимно от Европа да посетят конференцията.

Целта на събитието е да се представят възможностите на източна Европа и в частност Балканския регион и България. Европейската конференция TCI 2018 ще подчертае значението на задълбочаването на сътрудничеството между държавите и между регионите в ключови области, за да се подобри допълнително конкурентоспособността и възможностите за сътрудничество. Въпреки постигнатия напредък, все още има достатъчно място за катализиране на този тип колаборации.

Европейската конференция на TCI през 2018 ще се превърне в платформа за дискутиране на:

  • Политики за производствено развитие – модерна индустриална политика;
  • Реализиране на тези политики;
  • Бизнес и съвместни дейности между клъстери и фирми от различни региони и държави;
  • Значението за глобалното развитие на програмите за местна конкурентоспособност, прилагани в страни в етап на развитие.

Защо да се присъедините и какви са ползите за местния бизнес и региона домакин?

  • Повишаване на международната репутация на страната и региона – домакин и привличане на чуждестранни инвестиции;
  • Насърчаване на иновациите и съвместяване на иновативни идеи и ефективност в бизнес развитието;
  • Опознаване на нови пазари;
  • Създаване на транснационални клъстерни мрежи;
  • Достъп до международни практики и възможност за привличане на чуждестранни партньори и инвеститори;
  • Увеличаване на предлаганите продукти и услуги;

Организатор на събитието е Столична Община, в алианс с Асоциацията на Бизнес Клъстерите в България (АБК) и Консултантски Клъстер Веритас. Конференцията ще се проведе в партньорство с ИАНМСП и подкрепата на Община Пловдив, София Тех Парк и Тракия Икономическа Зона. В официалната част, както и в семинарната програма ще се включат официални лица от Министерството на Икономиката, Министерството на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018, СОАПИ, Българската Агенция за Инвестиции и други представители на местната власт.

За повече информация относно предвидените теми, лектори и регистрация, посетете официалния сайт на конференцията: www.tci-europe2018.com