Въпреки нестихващата пандемия от КОВИД-19 хората продължават да общуват и да търсят срещите лице в лице. Ако решите да се възползвате от това и да организирате събитие на живо, със сигурност ще има желаещи да участват в него. Но дали си давате сметка, че мерките за безопасността на участниците може да се окажат по-трудоемки от самото събитие и да погълнат повече ресурс, при това с неизвестен успех.

Още при планирането вземете за отправна точка официалните мерки за безопасност и ограничаване на заразата.

 

Дистанцията е задължителна

Това означава, че присъстващите трябва да са на дистанция 1,5 м един от друг – когато слушат лекция или участват в дискусия, когато се разхождат. От тук възниква въпросът за мястото, което ще наемете. То трябва да е доста по-голямо от наеманото обичайно. Или ще трябва да поканите по-малко хора. Добре е залата да е с вентилация. Постарайте се през по-голямото време програмата да се случва навън . Това ще улесни мерките за безопасност при събитието на живо.

Добре е да сложите напомнителни табели, да очертаете местата със стикери или поне с тебешир. Постарайте се двата потока, движещи се насрещно, да не се смесват. Сложете разделителни ленти по коридорите и алеите. Отворете всички възможни входове и изходи на залата. Означете ги с табели. Многократно напомняйте, че ръкостисканията и прегръдките са нежелателни, струпването на едно място – също. Нека има един или двама човека, които ще се грижат за спазването на физическата дистанция и безопасността.

 

 

Премислете как да става регистрирането

Може би ще отворите повече места за регистрация, или пък ще използвате подходящо приложение и гостите ви ще се регистрират онлайн.

 

 

Индивидуалните предпазни средства и събитието на живо

Ясно е, че маските са задължителни на закрито. Но може би на събитието на живо ще е добре да се носят и навън – особено ако хората са повече и трудно спазват дистанция. Могат да ги свалят за дискусиите и обсъжданията, когато седят на достатъчно разстояние един от друг. Ако имате повече от един лектор, оформете импровизирани кабини – поставете прегради от плексиглас или друга прозрачна лека материя.

 

Дезинфекция и кабини за миене на ръцете

Миенето на ръцете с вода и сапун е една от най-сигурните защити срещу КОВИД-19. Затова ще трябва да осигурите достатъчно кабини, където гостите ви ще могат да се мият периодично. Разбира се, и хартиени кърпи за подсушаване или сешоар. В най-лошия случай на разположение трябва да са дезинфектанти с поне 60% алкохол. В името на безопасността ще трябва също да се погрижите за указателни надписи и за устно инструктиране както за начина на измиване, така и за начина на използване на дезинфектанта.

Погрижете се за сътрудници, които ще дезинфекцират често всички повърхности, докосвани непрекъснато от участниците – врати, брави, ключове за осветлението, крановете на чешмите, столовете, повърхностите, техниката, тоалетните и т. н.

Храната и напитките

Бюфетът на самообслужване е най-неподходящото, което можете да направите. Добрият вариант е предварително пакетирана храна и бутилирана вода.

Какво ще правите с кафе паузите? Събитието на живо няма как да мине без тях. За жалост, постигнатите добри практики за устойчиво потребление и посудата за многократна употреба ще бъдат забравени – поне за известно време. Стремежът към безопасност явно отново ще направи необходими чашите за еднократна употреба.

 

Проверете къде е най-близкото лечебно заведение

Обсъдете със здравните власти дали е необходимо да поставите термокамери на входа на вашето събитие на живо и как да изолирате и транспортирате участник със симптоми на КОВИД-19.

Трябва да имате служител, който ще съдейства, ако на някого му призлее. Разпространете телефона му. Проверете предварително за най-близката болница или медицински център.

Задължително следете развитието на пандемията и евентуалната промяна в официалните разпореждания за осигуряване на безопасността и ограничаването на заразата и ако се наложи, нанесете поправки в плана. Поддържайте непрекъсната връзка със сътрудниците си и с потенциалните участници. Напомняйте им, че е е по-добре всеки, който не се чувства добре, да си остане вкъщи.

 

Имайте предвид, че може да се наложи да отложите и дори да отмените събитието. Затова подгответе и план В – за хибридно събитие или за провеждането му изцяло онлайн. При необходимост от допълнителна информация, свържете се с нас. Можем да ви помогнем!