Безспорно, тиймбилдингът е важен за формирането на резултатен екип и за успешното развитие на компанията. Какво обаче трябва да знаете, за да го използвате ефективно?

 

Кога е наложително да прибегнете до тиймбилдинг

Тиймбилдингът не е панацея и не може да разреши всички проблеми в компанията, но има моменти, в които категорично ще помогне. Кога да се възползвате от възможностите му?

 

тиймбилдингПри новосформирани екипи, когато хората не се познават помежду си, не се доверяват един на друг и не са склонни да споделят отговорности.

Когато всеки е намерил своето място – по-скоро се е окопал. Не общува с останалите, не се вълнува от общите постижения, не взима отношение при обсъждане на задачи и проблеми. Просто добросъвестно си върши работата, идва навреме, тръгва си навреме.

Производителността не расте. В офиса всичко е спокойно. Задачите се изпълняват добре и в срок. Няма интриги и караници. Производителността е добра и постоянна. Но няма развитие. Няма страст и стремеж към иновативен подход към проблемите. Време е да раздвижите екипа и да му подскажете какво може.

 

Появяват се интриги и конфликти. А това може да влоши представянето дори на най-добрите в екипа. Нещо повече – може да се окаже причина за текучество и лошо справяне с работата.

Ценностите на компанията не се разбират и не се приемат. Има отлични работници, които се интересуват единствено от личното си заплащане и бонусите. Те не виждат мястото си в цялостния образ на компанията. И това рано или късно проличава в отношенията им с колегите точно в периоди на върхово натоварване.

В моменти на burn out (прегаряне). Прегарянето води до незаинтересованост и рязък спад на продуктивността. Дори и да засяга единици от екипа, това може да повлече резултатността на целия екип.

Необходимо е подобряване на взаимодействието между отделите на компанията.

 

тиймбилдингСпецификите на ефективния тиймбилдинг

Дали тиймбилдинг събитието се провежда сред природата като екстремна игра, в града или в офиса, той поставя хората в нехарактерна среда извън зоната им на комфорт в неформална атмосфера при тотално равноправие.

Тук офисните правила и йерархия не действат. Всеки воюва за мястото си с лични качества, решителност, нестандартни решения и постъпки, неподозирани умения и способности, склонност към сътрудничество, загриженост за останалите и отговорност за постигане на общата цел. Очертават се лидерите, обединителите, генераторите на идеи, изпълнителите и т. н.

 

При това всичко се случва непринудено, като забавление. В мотивировката „искам“ измества „трябва“, което я прави много по-силна. Новопроявените качества, формираните отношения на доверие и партньорство, на съвместно намиране на решения и изпълнението им се запазват и намират приложение в работната среда, което всъщност е и целта. Последващите игри, добре ситуирани във времето, актуализират и затвърждават постигнатото.

 

Тиймбилдингът е подходящ за всички нива служители taembuilding

Разбирателството и единомислието на мениджърите от различните управленски нива са от изключително значение. Опитът показва, че тиймбилдинг активностите ефективно подобряват комуникацията, повишават споделянето и доверието и активират продуктивността и креативността на всички нива във фирмата – включително на високите.

Нещо повече – добри резултати се постигат при смесени групи от ключови клиенти и партньори и работещите пряко с тях служители.

Самоцелните еднократни тиймбилдинг акции, дори когато оставят дълготрайни добри спомени у служителите, дават временни резултати и не оправдават възлаганите надежди. От друга страна е твърде скъпо и неоправдано да използвате тиймбилдинг, когато от него няма нужда.

Ако искате да осигурите колективни преживявания на работниците си, организирайте празници, спортни състезания, колективни посещения на музей или театър.

 

Ние можем да ви помогнем с изграждането на вашата тиймбилдинг програма. Обадете ни се!