Фактът, че зрелищността и естетиката на събитието до голяма степен определят успеха му и отзвука за него дълго след приключването му, вече не се отрича от никого. Но как се постига това и лесно ли е да се направи?

Какво представлява дизайнът на събитието

Дизайнът на събитието е неговото лице, неговата индивидуалност. Той е визията и атмосферата, които му придават специфика и характер, отличават го от всички останали, карат участниците да споделят снимки и клипове в социалните мрежи, да го запомнят и дълго да го коментират. Точно те привличат вниманието на медиите.

Разработването му се базира на вече уточнената концепция за съдържанието и формата на събитието. Отчита характеристиките и посланието на бранда, продукта, идеята, залегнали в основата на тази концепция. Задачата на дизайна е да намери адекватния им израз чрез модерни аудио-визуални средства, декор и пространствени решения, като ангажира всички сетива на гостите, стимулира приобщаващите преживявания и формирането на спомени.

 

Работата на дизайнера е да създаде стила на събитието, да сътвори декор, който не само произтича от идентичността, културата и естетиката на бранда, но и ги доразвива и преосмисля. Важно е да се отбележи, че дизайнът на събитието се отнася не само до преобразяване и оживяване на мястото, но и до всички останали елементи и средства – брандиране, колорит, музикални теми, покани и т. н. Умелият дизайнер може да включи дори ароматите, храната и напитките в общото дизайнерско решение.

Когато съблечете дизайна от събитието, остават хората, събрани по някакъв повод в една зала. Съблекли сте емоциите, забавленията, преживяванията, вълненията, вдъхновението.

Основни елементи на дизайна на събитието

За да сме коректни – добрите събития винаги са имали подходящ дизайн, независимо дали той е наричан с точно това понятие. Но през последните години с помощта на все по-достъпните модерни технологии възможностите за персонализиране на събитията и превръщането им в неповторими преживявания са на практика неизчерпаеми.

 

Пространството

Проучете го добре. Очертайте маршрутите, които ще следват участниците – регистриране, влизане, излизане, местоположение на активностите и т. н. Съобразете декора с тях. Претрупването на пространството, както и неуплътняването му, са еднакво потискащи.

 

Вътрешна архитектура

Тя е сбор от архитектурата на мястото и от обзавеждането. Комбинациите от линии, форми и обеми създават специфика на пространството, но и на усещанията и преживяванията, на емоциите. Все по-често вътрешната архитектура се оказва смесица от реални обекти и виртуални, създадени чрез  широкоформатни прожекции, 3D мапинг, холограмни изображения и т. н.

Светлина

Според характера на събитието можете да изберете естественото осветление или да прибегнете до професионално вътрешно и/или външно осветление.

 

 

Колорит

Той включва базовите корпоративни цветове, но в крайна сметка се определя от характера на събитието – обучение, представяне на продукт, концерт, сватба – и фантазията и опитността на дизайнера.

Текстура

Не подценявайте сетивните преживявания. Интересната текстура поражда желание за действие, провокира представите (изображение на грапаво измазана стена).

Не по-малко важни елементи са повтарящите се модели, озеленяването и флоралната декорация, озвучаването и т. н.

 

Умелото прилагане на събитийния дизайн превръща вашето събитие в увлекателна история, която се помни дълго и поражда желание да се преживява отново и отново. Ние можем да ви помогнем в разказването ѝ. Обадете ни се!