Всички знаят какво е тиймбилдинг – приятно прекарано време в игри и забавления с добро хапване за сметка на работодателя. Така поне изглежда на пръв поглед. Но защо компаниите, ориентирани изключително към печалба, са склонни да харчат пари за подобни мероприятия?

 

Значението на екипа за успеха на компанията

Team Building на български се превежда като формиране, изграждане на екип. А екипът е най-важният фактор за успешното развитие и добрите резултати на всяка организация. Дори най-модерното и високопроизводително оборудване и най-добрите мениджъри са безпомощни, щом вместо добре сработени екипи имат на разположение група служители, които не разбират и не приемат корпоративните цели и ценности. Дори те да са добросъвестни изпълнители, ако не умеят да вземат решения, да споделят отговорности и да си партнират с колегите, от тях няма особена полза.

Освен това не е достатъчно отделните екипи (отдели) в структурата на компанията да са добри, важно е те да се чувстват и да работят като една общност. Ако вместо партньорство, между тях царят по-скоро конкуренция, дрязги и неприязън, достигането на общите цели става значително по-трудно.

 

team buildingИдеалният случай е, когато работата на екипа се характеризира със синергия – резултатите от дейността му превъзхождат значително простата сума от усилията и възможностите на отделните специалисти в него.

При това формирането и поддържането на добрия тим е непрекъснат процес. Той включва обучения, консултации, материални и морални стимули, специално създавани ситуации за укрепването на връзките между отделните му членове.

Тиймбилдингът е част от този процес и на него се възлагат важни задачи, насочени към изграждането на успешния екип.

 

Какви задачи решава тиймбилдингът

Тиймбилдингът поставя групата в нетипични ситуации и залага на неформални отношения. Като извежда хората от обичайната им зона на комфорт, той провокира и разкрива ценни личностни характеристики, които често остават скрити в ежедневието в офиса. Подтиква ги към по-интензивно общуване, към опознаване и взаимодействие, към повишаване на емоционалната им съвместимост. Разкрива ясно ролите на всеки от членовете на екипа.

Основните задачи, които решава тиймбилдингът, са:

  • формиране на умения за общуване и подобряване на комуникацията;
  • изграждане на доверие и навици за споделяне, умения за разрешаване на конфликти, стимулиране на по-ефективни взаимоотношения и сътрудничество;
  • създаване и закрепване на умения за следване на екипни цели при силна конкуренция;
  • подобряване на способностите за вземане на решения и изпълняването им под напрежение и стрес при съобразяване с възможностите и способностите на другите от екипа;
  • повишаване на мотивацията за екипна работа, обогатяване с нови знания и др.

 

team buildingИзборът на вида тиймбилдинг и конкретната активност зависи от етапа на формиране на екипа и съществуващите проблеми. Като ускорява развитието на взаимоотношенията, той е особено ефективен при новосформирани екипи, при нови членове, при преобразувания и трансформации в компанията.

 

Тиймбилдингът като системен инструмент за изграждането на екипа

Тиймбилдингът е перфектен инструмент за постигане на екипен дух и формиране на резултатни, мотивирани за постигане на зададените цели екипи. Ползотворното му използване изисква внимателно планиране на тиймбилдинг събитията във времето. Задължително е добро познаване на различните видове и активности и целенасоченото им прилагане за решаване на конкретните проблеми и поставените на дадения етап задачи.

Не забравяйте до една-две седмици след събитието да направите анкета между участниците за впечатленията им и да проведете наблюдение върху взаимоотношенията, взаимодействието и работата на екипа.

 

Ако смятате, че колективът ви има нужда от тиймбилдинг, но не знаете откъде да започнете, потърсете ни. Имаме достатъчно опит и познания, за да ви помогнем.