Собственикът и управител на Ивент Плюс Бг ЕООД Ралица Иванова бе гост в ефира на радио София. Тя говори за мотивите, предизвикали стартирането на най-новата инициатива на компанията – съставяне на специализирано издание с информация за обектите за събития в туристическите райони на страната EVENTS GUIDE.

Ралица сподели със слушателите, че търсенето на все повече добавена стойност за потребителите на eventplus.bg и намирането на правилните партньорства е довело до идеята за EVENTS GUIDE. В разговора тя изрази готовност чрез интегриране на усилия и експертиза да работи за видимостта на събитийния туризъм при това на национално ниво. С тази идея стартира и начинанието си с партньорството на Великотърновски университет и катедрата по „Туризъм“ в него като заедно инициират проучване, целящо да установи моментното състояние на събитийния сектор и функциониращите в него обекти. В основен двигател се превръщат и студентите от специалността, които цял семестър набират първичните данни за местата за събития и които от скоро вече имат възможност да се профилират в областта на събитийния туризъм чрез завършване на магистърска програма към специалността във ВТУ.

 

?  Чуйте целия разговор   ?

 

Д-р Надежда Костадинова, съидейник и ръководител на студентския екип, сподели също за слушателите на радио София, че към предприетата инициатива интерес са проявили 19 студенти, взели активно участие в дейността. Тя акцентира на това, че проекти като този са с особена значимост за ефективността на връзката „бизнес-образование“, тъй като запознават студентите с реалната картина и ги въвличат в работата по ключови въпроси още по време на тяхното обучение. Д-р Костадинова коментира необходимостта от повишаване на фирмената култура в туристическите компании и промяна на отношението и нагласите на работодателските организации в сектора към своите служители.

Ралица Иванова обяви от ефира на предаването обвързването на проекта EVENTS GUIDE с каузата да се формира стипендия за подпомагане развитието на изявен студент в специалността. Сумата ще бъде заделяна от  платените участия на фирмите, проявили интерес към индивидуално разширено представяне на дейността си в изданието.

Тя не скри своите очаквания към общините и техните представители на територията на страната, които работейки по културните, събитийни календари на регионите си биха могли да станат активни партньори  в изграждане съдържанието на EVENTS GUIDE като по този начин се превърнат в посланици на културата в туристическите дестинации.