Фестивалът на етеричните култури и туризма е нова форма на провеждане на традиционния „Празник на розата“ в Стрелча в отговор на променящите се условия в сектора на розопроизводството, с който празника бе неразривно свързан.

 

Дати: 27-ми и 28-ми Май 2022г.

гр. Стрелча, област Пазаджик

 

От една страна акцент в програмата на фестивала е  отглеждането на етерични култури и в частност розобера, като основен поминък на населението, а от друга е разширена с нови елементи, които представят богатата палитра на туристическите продукти, които Община Стрелча развива и предлага в последните години.

За разлика от еднодневния „Празник на розата“ програмата на Фестивала етеричните култури и туризма е разширена и се провежда в рамките на два дни, за 2022г. това са 27-ми и 28-ми Май.

 

Ще ви запознаем с разпределението на фестивалните прояви:

 

27-ми Май – Първи ден на фестивала:

Откриване на Алея на ароматите и Алея на занаятите, където производители на козметични продукти от етерични масла и на занаятчийски изделия от цялата страна представят продукцията си, която е свързана с българските традиции и характерен за региона поминък.

Откриване на Местна туристическа борса, на която ТИЦ и туристическия бранш презентират възможностите за отдих и туризъм в Стрелча чрез рекламни материали и атракции като дегустация на характерни кулинарни продукти и напитки от розов цвят (напр. сладко от рози и гюлова ракия).

Представяне на нематериалното културно наследство на общината чрез концертни прояви на местни творчески групи, в чийто репертоар е включено музикалното и словесно творчество на Същинска Средна гора.

 

28-ми Май – Втори ден на фестивала:

Във втория ден на фестивала са включени основните елементи, съставящи Празника на розата, който датира от 1996 г. с 23 издания, а именно:

Ритуалът „Розобер”, който се провежда в розовите градини. Участват групи за автентичен фолклор, които пресъздават голямата радост и веселие от настъпващия розобер.

Ден на отворените врати в Старата розоварна в Стрелча – посещение и демонстрация на добиване на розовото масло. Допълнителна атракция са съоръженията и инсталациите на дестилерията, които датират от 50-те години на XX век и са действащите към днешна дата. Програмата на Деня на отворените врати включва също дегустация на различни напитки от рози и танцови фолклорни изпълнения.

 

Празнична програма на площад „Дружба”:

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Спектакъл-възстановка „Стрелча рози бере”, който проследява целогодишния труд на стрелчани по отглеждането на розите.    Спектакълът пресъздава реални сцени от бита, както и пиперливия език и неподправен хумор на стрелчани. Той е както чудомировска закачка и елинпелиново намигване, така и носталгичен поглед към живота.
  • Представяне на Царица Роза и атрактивна концертна програма.

 

През целия ден на разположение на жителите и гостите на града са щандовете на занаятчиите и производителите на козметични продукти, както и местната туристическа борса.

 

Фестивалът на етеричните култури и туризма може да бъде разглеждан като алтернатива на масовия или традиционен туризъм.

 

Запознайте се с характеристики на фестивала:

Провежда се всяка година в края на м. май, в разгара на розобера в рамките на два дни. Организира се от общината и се финансира от общинския бюджет.

 

Основни цели на фестивалната проява са:

  • съпреживяването дейностите по осъществяване на  специфичния поминък за Стрелча – розопроизводството и
  • производството на етеричните култури;
  •  популяризиране на туристическите възможности на общината;
  • популяризиране на музикалното и словесно народно творчество на Стрелча;
  • популяризиране на българските занаяти и местна кухня чрез демонстрация;
  • представяне на козметичните продукти от розопроизводството и производството на етеричните култури.

 

Ще обобщим какво Ви очаква по време на Фестивала на етеричните култури и туризма в град Стрелча, на 27-ми и 28-ми Май, 2022г.

 

В първия ден се представя местното самобитно творчество, занаятите, туристическия ресурс на общината.

Във втория ден се поставя акцент върху розобера, производството на розово масло и другите етерични култури.

 

Организатори на фестивала са: Община Стрелча, ТИЦ, Исторически музей – Стрелча, НЧ „Просвещение-1871”, ТС „Стрелча”, туристически бранш.

 

Участници във фестивала са: занаятчийски организации, фирми-производители на козметични продукти, самодейни състави за автентичен фолклор, местни розопроизводители и мн. други.

 

Краят на м. Май в град Стрелча, ще бъде изпълнен с дъх на рози, хумор, песни, танци и много истински традиции.

 

Станете част от тази ароматна магия!