Ивент Плюс БГ ЕООД, в партньорство със специалност „Туризъм“ при Стопански факултет на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, подготвя специализирано издание, чиято основна цел е популяризирането на събитийния туризъм в България – Events Guide.

Изданието ще съдържа синтезирана специализирана информация във вид на статии, разработени на базата на научно-изследователска методология и представящи възможностите, които предлага България за провеждане на събития от различен тип. По информационното обезпечаване вече се работи. Студентски екипи, под ръководството на техни преподаватели, събират данни за местата за събития. Те са в ежедневен контакт с представители на местата за събития.

Планира се Events Guide  да бъде двуезично издание – на български и английски език. Приоритетно ще бъде разработен дигитален вариант на изданието, а по-късно и книжен такъв.

Подготвя се представяне на конферентни зали, заведения за хранене и развлечение в хотели, зали за тържества и самостоятелни зали и заведения за хранене и развлечения, специализирани конгресни центрове, открити пространства, други подходящи места за организиране на различни събития.

Events Guide предстои да се разпространи и популяризира посредством участия в диверсифициран набор от специализирани събития с туристическа насоченост, чрез други дигитални канали, както и чрез партньорите на начинанието.

Участници в проекта Events Guide са: Ивент Плюс БГ ЕООД – инициатор; катедра „Туризъм“ при СФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – основен партньор.

 

катедра Туризъм Велико Търновски университет

 

Възможности за включване се предоставят и на доставчици на услуги за събитийния бизнес – хотели, специализирани конферентни зали и центрове, други типове заведения с възможности за партниране при организиране на събитие; Министерство на туризма, Общински власти, както и други организации, подкрепящи развитието на идеята.

От средствата, постъпили чрез разширено представяне (рекламно участие) ще бъдат заделяни 5% за формирането на стипендия в подкрепа на изявен студент по туризъм. Това отваря широко вратите на специалността в извънстоличния ВУЗ и за други бизнес предприемачи, които ще могат да работят със студентите и да подбират кадри за организациите си, а така също да включват обучаемите в още проекти и стажантски програми по тяхна идея.

 

Желанието на основните партньори е инициативата по създаване на Events Guide да допринесе с множество ползи за всеки, включил се в нея. Крайната цел – популяризиране на важни конкурентни предимства на  пазара на събитийния туристически продукт на страната.

 

Дейностите, които работните екипи студенти извършват във връзка със съставянето на Events Guide, ще бъдат признати от университета като преддипломен стаж по специалността. Освен пряката работа в реална бизнес среда, това е още един мотив за включването на бъдещите бакалаври в подобна инициатива.

Организатори на различен род прояви ще могат да се възползва от удобството, което Events Guide  ще предложи специално за тях.

 

С подкрепата на: 

           Event Plus BG

 

Институционални партньори:

 

Министерство на туризма         invest-sofia           български туристически съюз       Българска асоциация за управление на хора

 

 

Медийни партньори: 

 

 

 

 

За допълнителна информация:

Контакт за участие и допълнителни въпроси: Ивент Плюс БГ ЕООД*

Ралица Иванова (Основател и управител)

Тел.: 0878 533 233; e-mail: info@eventplus.bg

 

Контакт за информация относно връзка със студенти от специалност „Туризъм“:

Надежда Костадинова (Ръководител студентски екипи)

Тел.: 0898 544 874; e-mail: vtu.tourism.projects@gmail.com

 

*https://eventplus.bg/ – първата специализирана платформа за България, която свързва хотелите и собствениците на зали, с организаторите на събития