„Съвместното потребление“ /“sharing economy“/ е новата глобална тенденция на икономическа екосистема, изградена около взаимодействието на услугите и ресурсите. Това сътрудничество прониква във всички бизнес процеси и има огромен потенциал, който ще се прояви в начините за комуникация, производство и потребление.

Ето защо подобни sharing мероприятия вече създават събитията от новото поколение. Днес техният фокус се измества все повече върху комуникацията между участниците, така че те да могат да споделят знанията помежду си като взаимодействат в по-неформална атмосфера. В резултат на това се появяват нови формати, които изцяло ще преобърнат представите за ивент индустрията.

1. Аквариум

Каква е същността на формата? Малка група от хора обсъждат гореща тема пред голяма аудитория. В класическите аквариуми всеки участник може да се присъедини към малката група и да започне дискусия. Това е много ефективен формат за обсъждане на тенденции и идентифициране на различни гледни точки. Аквариумите правят процеса на вземане на решения прозрачен, изграждат доверие и опростяват сложни проблеми.

Как се използва този формат?

 • За да създадете „аквариум“, в кръг се поставят 5-8 стола.
 • Столовете на аудиторията се поставят под формата на концентрични кръгове около аквариума.
 • Избират се участниците в дискусията и се поставят във вътрешния кръг.
 • Модераторът оповестява темата на дискусията и започва вътрешният кръг.
 • В „открития“ вариант на аквариума част от столовете във вътрешния кръг остават незаети и всеки един човек от аудиторията може да се присъедини към дискусията.
 • В „затворения“ вариант участниците в дискусията остават в кръга, докато тя не приключи. Когато изтече времето, те напускат аквариума и представители на аудиторията от големия кръг заемат своите места и дискусията продължава.

Продължителност: около 1,5 часа

Форматът е подходящ:

 • Като алтернатива на традиционните дебати
 • Като алтернатива на панелните дискусии
 • За привличане на аудиторията да вземе участие
 • За генериране на въпроси по сложни теми
 • За да се избегнете скучната лекционна форма

2. PechaKucha

PechaKucha или Pecha Kucha е презентационен способ, при който 20 слайда трябва да бъда представени за 20 секунди всеки /т.е цялата презентация от 20 слайда трябва да отнеме само 6 минути и 40 секунди/. Това е динамичен, целенасочен и ефективен начин за презентиране пред аудитория. Форматът е станал невероятно популярен в цял свят и се използва не само в творческите сфери, от които е произлязъл, но е и подходящ за различни теми в ивент индустрията.

Как се използва този формат?

Обикновено PechaKucha се състои от 8-14 отделни презентации. Във всяка от тях трябва да има най-много 20 слайда, всеки от които трябва да бъде представен за максимум 20 секунди. PechaKucha обикновено се провежда на необичайни места, като барове, клубове, студиа, университети, църкви, плажове и дори пещери. Времето е късно вечер. Въпреки че PechaKucha е измислен за обсъждане на въпроси, свързани със сферите на дизайна, архитектурата, фотографията и изкуството, този формат започва да се използва все по-широко – например за изследователски проекти. Характерно за него е наличието на голяма сцена, голям екран за презентации и видим таймер за проследяване на времето.

Продължителност: около 1,5 часа

Форматът е подходящ:

 • Като алтернатива на традиционните презентации
 • За поддържате по-неформална и забавна атмосфера
 • За ​​обединяване на хора от една сфера на дейност
 • За насърчаване на комуникацията

3. Open space

Този формат е създаден, за да се постига съгласие по сложни проблеми. Подходящ е за големи /над 2000 участници/ и малки групи /по-малко от 10/. Дава добри резултати, ако събитието се осъществи в рамките на 1-2 дни. Основната задача на модератора на събитието е да представи проблема на участниците и да обясни характеристиките на формата. След това участниците създават собствен график и задават скоростта на събитието.

Как се използва този формат?

Този формат има достатъчно строга структура, въпреки че зависи от профила на участниците и техния характер. Никой обаче няма да ви каже как да прилагате технологията „Open space”, но резултатът винаги е гарантиран. Ако планирате да използвате този формат, уверете се, че:

 • Пространството за провеждане на мероприятието е достатъчно голямо
 • Предвидени са достатъчно места за сядане
 • Модераторът е достатъчно опитен

Продължителност: 1-2 дни

Форматът е подходящ:

 • При обсъждане на сложни тема, когато всички заинтересовани странни трябва да са събрани на едно място
 • За стратегическо планиране: определяне на целите и планиране на по-нататъшни действия
 • За споделяне на знания и опит
 • При необходимост от групова дискусия на гореща тема
 • При необходимост да се организира комуникация между различни групи хора
 • За изграждане на екип чрез дискусия и комуникация

4.Неконференция /Unconference/

Целта на неконференциите е да насърчават обмяната на опит и знания. Отличителната черта на този формат е, че ходът на събитията и графикът на събитието се определят от самите участници. Не се провеждат гласувания, няма възможност да се отхвърли или да не се приеме някаква идея. Представени са всички предложени идеи за разискване в отделни сесии. По този начин се създават няколко сесии и участниците могат спокойно да се включват, в която и да е от тях.

Как се използва този формат?

 • Достатъчно е да се намери подходящо място и да има тема за обсъждане.
 • Всеки участник, който даде идея за сесия има право да избере мястото и формата за нея.
 • Участниците може да не са разпределени равномерно между сесиите.
 • Всяка сесия е с ограничено време.

Продължителност: 1 ден

Форматът е подходящ:

 • За постигане на по-неформална атмосфера.
 • За генериране нови и свежи идеи.
 • За избягване от практиката на статуквото и предлагане на непознато изживяване на участниците.

5.World Café

Това е формат за срещи, който представлява структуриран комуникационен процес, обогатен от знанията на участниците. Обикновено хората се разделят на групи от 4-5 души, които седят на кръгла маса. Атмосферата напомня духа на кафене. Срещата започва с 20-минутна дискусия по темата. След това един от членовете на всяка маса се премества в друга група. Говорителят на другата маса приветства новодошлия и разказва до какви заключения е достигнала неговата група.

На участниците им предстоят редица такива беседи и всеки път те прилагат своите собствени знанията и идеи в другите групи. Това е форма на обогатяване с познанието на други хора. В World Café могат да участват големи и малки групи, техният брой може да бъде и 12 маси, и повече от хиляда.

Този формат има ясни принципи:

 • Създаване на гостоприемна среда
 • Дискутиране на въпроси, които са с доказана важност
 • Насърчаване на личния принос на всеки участник
 • Свързване на различни гледни точки
 • Изслушване на идеи
 • Споделяне на колективни открития

Как се използва този формат?

 • Избира се неформално място.
 • Подготвят се 4-5 кръгли маси.
 • Стимулира се творческата дискусия.
 • Участниците се разделят на групи и се започва с първия кръг от дискусии.
 • Всеки кръг трябва да продължи 20 минути. След кръга групата разменя един участник.

Продължителност: няколко часа

Форматът е подходящ:

 • За участници, които споделят общи интереси или искат да решат общ проблем
 • За събития, при които е необходимо споделяне на знания между участниците
 • За предвиждане на бъдещи тенденции в конкретен контекст
 • За разрешаване на проблеми в неформална атмосфера